Księgowość dla spółek akcyjnych

Korzyści

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

dzięki doświadczeniu w prowadzeniu księgowości dla spółek badanych przez biegłego rewidenta oraz umiejętności w posługiwaniu się raportami giełdowymi nie musisz przeznaczać dużo swojego czasu na przedstawianie oczekiwań w sprawach raportów ani na nadzorowanie naszej pracy - możesz skupić się na swoich zadaniach

WIĘCEJ SPOKOJU

WIĘCEJ SPOKOJU

dzięki zespołowi ekspertów (w tym biegłych rewidentów), który na bieżąco ostrzega o ryzykach wynikających z planowanych i faktycznych operacji gospodarczych oraz rzetelnemu i profesjonalnemu przedstawianiu raportów okresowych dla akcjonariuszy i innych interesariuszy, możesz zapomnieć o stresie i poświęcić się w pełni swojej pracy

PRZESTRZEŃ NA GENEROWANIE ZYSKÓW

PRZESTRZEŃ NA GENEROWANIE ZYSKÓW

dzięki jasnej i aktualnej analizie wskaźnikowej wskazującej kierunki rozwoju opartej o dane rachunkowe oraz naszej pracy opartej o bogate doświadczenie i Twoje potrzeby, zapewnimy Ci minimum zadań administracyjnych wymagających Twojej uwagi i czasu - skup się na swoim biznesie, my zajmiemy się rzetelnym prowadzeniem ksiąg

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

dzięki zespołowi ekspertów, którzy posiadają ogromne doświadczenie w pracy ze spółkami akcyjnymi oraz dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii IT – masz pewność, że wszelkie dane są chronione. Gwarantujemy też zachowanie pełnej dyskrecji.

Cennik

Zakres usług

Rzetelne prowadzenie ksiąg handlowych spółki zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, Krajowymi Standardami Rachunkowości, MSR i MSSF

Rzetelne prowadzenie ksiąg handlowych spółki zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, Krajowymi Standardami Rachunkowości, MSR i MSSF

Staranne tworzenie sprawozdań do interesariuszy (w tym dla akcjonariuszy GUS-u, banków oraz innych  instytucji), które utrzyma notowania Twojej spółki akcyjnej na GPW na wysokim poziomie

Staranne tworzenie sprawozdań do interesariuszy (w tym dla akcjonariuszy GUS-u, banków oraz innych instytucji), które utrzyma notowania Twojej spółki akcyjnej na GPW na wysokim poziomie

Profesjonalne sporządzanie zgodnych z wymogami i przepisami  finansowych sprawozdań rocznych na potrzeby obligatoryjnego badania przez biegłego rewidenta oraz dla KRS i innych instytucji – unikniesz kłopotów i braku przyjęcia pliku XML w eKRS

Profesjonalne sporządzanie zgodnych z wymogami i przepisami finansowych sprawozdań rocznych na potrzeby obligatoryjnego badania przez biegłego rewidenta oraz dla KRS i innych instytucji – unikniesz kłopotów i braku przyjęcia pliku XML w eKRS

Pozostałe oferty

Skontaktuj się z nami!

Oferty na poszczególne miasta

Roczne sprawozdanie finansowe – dlaczego jest tak istotne?

Spółka akcyjna kojarzy się z prestiżem i rzetelnością, ale musi osiągać dobre wyniki finansowe, dzięki którym notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych są na wysokim poziomie. Ponadto, do danych w eKRS mają dostęp nie tylko właściwe organy, ale także wszelkie zainteresowane spółką osoby. Dlatego tak ważne jest, aby roczne sprawozdanie finansowe spółki było sporządzone zgodnie z wymogami i potrzebami stron (m. in. w postaci jednolitego pliku XML), w przeciwnym razie może to negatywnie rzutować na wizerunek i notowania spółki.

Roczne sprawozdanie finansowe spółki – zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości – zawiera zestawienie danych o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Co konkretnie znajduje się w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki? Bilans (zestawienie aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy), rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zyski i straty firmy) oraz informacje dodatkowe (objaśnienia oraz dane, dzięki którym samo roczne sprawozdanie finansowe jest rzetelniejsze).

Jak łatwo zauważyć – ten dokument może zaważyć na notowaniach na GPW, czyli – na przyszłości spółki akcyjnej. Dlatego najlepszym i najkorzystniejszym wyjściem jest powierzenie księgowości doświadczonym ekspertom. W TaxCoach znamy się na prawie, podatkach, księgowości oraz stosujemy innowacyjne narzędzia, dzięki którym zyskasz czas, pieniądze i wygodę – jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę.