Księgowość dla spółek w restrukturyzacji/upadłości

Korzyści

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

współpracujemy z każdą ze stron i zachowujemy pełen profesjonalizm komunikacji podczas raportowania do: zarządców, nadzorców oraz syndyków

SPOKÓJ PODCZAS PRZECHODZENIA PRZEZ PROCES

SPOKÓJ PODCZAS PRZECHODZENIA PRZEZ PROCES

dzięki doświadczeniu wszechstronnego zespołu w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – zapewniamy rzetelną i skrupulatną analizę danych (bieżącą oraz wsteczną) oraz praktyczne wskazówki

PROFESJONALNA ANALIZA DANYCH

PROFESJONALNA ANALIZA DANYCH

dzięki współpracy z wieloma przedsiębiorstwami w trudnej sytuacji mamy niezbędne doświadczenie w dokładnym i rzetelnym analizowaniu wrażliwych danych - zapewniamy profesjonalne raporty i maksimum dyskrecji

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

Postępowania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne przedsiębiorstw przeprowadzamy zarówno kompleksowo, jak i w poszczególnych sferach działalności lub etapowo. Postępowanie upadłościowe nie musi oznaczać końca Twojej firmy, weźmiemy na siebie wypełnienie stosownych wniosków, reprezentację przed organami postępowania oraz wierzycielami, aż do momentu zakończenia postępowania i wykreślenia Twojego przedsiębiorstwa jako dłużnika z odpowiednich rejestrów.

Cennik

Zakres usług

Profesjonalne doradztwo w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości dla firm w trakcie procesów restrukturyzacyjnych (rynkowo-produktowych, majątkowych, organizacyjnych, etc.)

Profesjonalne doradztwo w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości dla firm w trakcie procesów restrukturyzacyjnych (rynkowo-produktowych, majątkowych, organizacyjnych, etc.)

Fachowe konsultacje dotyczące rozsądnych decyzji gospodarczych, metod zarządzania, wyboru optymalnych kierunków rozwoju, a także innych działań mających na celu zredukowanie ryzyka

Fachowe konsultacje dotyczące rozsądnych decyzji gospodarczych, metod zarządzania, wyboru optymalnych kierunków rozwoju, a także innych działań mających na celu zredukowanie ryzyka

Ekspercka pomoc przy opracowaniu szczegółowych analiz finansowych w celu ochrony firmy przed utratą płynności finansowej

Ekspercka pomoc przy opracowaniu szczegółowych analiz finansowych w celu ochrony firmy przed utratą płynności finansowej

Audyt rachunkowy oraz fachowe doradztwo w zakresie usług księgowych, prowadzone przez zespół doświadczonych specjalistów posiadających szerokie spektrum niezbędnych narzędzi i wiedzy pozwoli przejść szybciej przez wszystkie procesy

Audyt rachunkowy oraz fachowe doradztwo w zakresie usług księgowych, prowadzone przez zespół doświadczonych specjalistów posiadających szerokie spektrum niezbędnych narzędzi i wiedzy pozwoli przejść szybciej przez wszystkie procesy

Stworzenie i złożenie wniosku w postepowaniu układowym oraz sanacyjnym, pomoc w wykonaniu spisu wierzytelności

Stworzenie i złożenie wniosku w postepowaniu układowym oraz sanacyjnym, pomoc w wykonaniu spisu wierzytelności

Reprezentowanie klientów w toku postępowania sądowego – w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w toku postępowania upadłościowego oraz reprezentowanie klientów przed wierzycielami

Reprezentowanie klientów w toku postępowania sądowego – w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w toku postępowania upadłościowego oraz reprezentowanie klientów przed wierzycielami

Pozostałe oferty

Skontaktuj się z nami!

Oferty na poszczególne miasta

Restrukturyzacja firmy – forma uchronienia się przed upadłością

Pogarszająca się sytuacja w firmie jest powodem do niepokoju oraz podjęcia odpowiednich działań zmierzających do poprawy rentowności przedsiębiorstwa. Zanim firma stanie przed faktem, że utraciła płynność, może zwrócić się po pomoc do ekspertów. Nasz zespół w TaxCoach ma bogate doświadczenie nie tylko w tradycyjnie rozumianej księgowości, ale także w doradztwie strategicznym i konsultacjach prawnych. Restrukturyzacja firmy jest jedną z możliwości, która uchroni przedsiębiorstwo przed upadłością.

Restrukturyzacja firmy może być przeprowadzona kompleksowo lub skupiać się na wybranych sferach działalności firmy. Służymy fachowym wsparciem w trudnym czasie – często restrukturyzacja firmy wiąże się z konsolidacją, podziałem lub zmianami własnościowymi. Jesteśmy wyspecjalizowanym i doświadczonym zespołem - nasze usługi, jako profesjonalnego biura rachunkowego - to szansa dla Twojej firmy na ponowne rozwinięcie skrzydeł w biznesie.

Restrukturyzacja firmy, sanacja, upadłość – co to oznacza w praktyce

Restrukturyzacja firmy jest procesem, który ma służyć poprawie sytuacji ekonomicznej firmy. W zależności od występujących czynników, przedsiębiorstwo może czekać: Postępowanie układowe – dłużnik ma szansę na wstrzymanie egzekucji, w tym celu musi złożyć stosowny wniosek oraz wykazać, że jest zdolny pokryć bieżące koszty postępowania układowego, zobowiązania powstałe po jego otwarciu oraz uiścić zaliczkę.

Postępowanie sanacyjne – najbardziej rygorystyczna forma restrukturyzacyjna, która w największym stopniu angażuje organy władzy publicznej. Postępowanie sanacyjne ma daleko idące konsekwencje prawne – sprawia, że mienie dłużnika oraz mienie służące prowadzeniu firmy stają się masą sanacyjną – traci do niego prawo zarządu, które przejmuje zarządca. Postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości firmy, a przyjęcie układu następuje po zakończeniu działań sanacyjnych.

Postawienie spółki w stan upadłości likwidacyjnej powoduje powstanie szeregu szczególnych obowiązków w obszarze zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych. Kolejnym obowiązkiem jest konieczność sporządzania sprawozdań finansowych - jest to regulowane literą prawa (art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Najkorzystniej jest zaangażować do tych zadań doświadczonych profesjonalistów - takich jak nasze biuro rachunkowe TaxCoach.