Ceny transferowe

Korzyści

Oszczędność czasu i pieniędzy

Oszczędność czasu i pieniędzy

Przygotujemy całą dokumentację za Ciebie, a Ty możesz skupić się na zarabianiu pieniędzy!

Wygoda i szybkość komunikacji

Wygoda i szybkość komunikacji

Nasi specjaliści służą Ci wsparciem zawsze, kiedy tego potrzebujesz.

Stabilność współpracy

Stabilność współpracy

Jesteśmy gotowi na trwałą relację, dążymy do budowania wieloletnich przyjaźni z klientami.

Bezpieczeństwo podatkowe

Bezpieczeństwo podatkowe

Zmniejszenie ryzyka sankcji podatkowych między innymi przez dotrzymanie ustawowych terminów przygotowania dokumentacji

Cennik

Zakres usług

Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego

Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego

Sporządzanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych

Sporządzanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych

Dostosowanie istniejącej dokumentacji cen transferowych do polskich wymogów

Dostosowanie istniejącej dokumentacji cen transferowych do polskich wymogów

Analiza danych porównawczych

Analiza danych porównawczych

Weryfikacja działań związanych z cenami transferowymi

Weryfikacja działań związanych z cenami transferowymi

Opracowanie i wdrożenie polityki cen transferowych

Opracowanie i wdrożenie polityki cen transferowych

Doradztwo w przypadku kontroli podatkowej i prowadzenie postępowań dotyczących porozumień cenowych z organami podatkowymi

Doradztwo w przypadku kontroli podatkowej i prowadzenie postępowań dotyczących porozumień cenowych z organami podatkowymi

Pozostałe oferty

Skontaktuj się z nami!

Oferty na poszczególne miasta

Jak zminimalizować ryzyko podatkowe dzięki cenom transferowym.

Czym są ceny transferowe?

Ceny transakcyjne stosowane w transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane czyli takie, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot oraz podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot. Są to także spółki osobowe i ich wspólnicy, w tym spółki komandytowe i ich komplementariusze oraz podatnicy i ich zagraniczne zakłady. Wywieranie znaczącego wpływu inaczej oznacza posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, czy też udziałów/praw do udziału w zyskach/majątku czy też ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

 

Raje podatkowe

Jeśli podatnik dokona w roku podatkowym transakcji z rajem podatkowym na kwotę powyżej 100 tys. zł, zobowiązany jest przygotować na ten rok dokumentację TP (część ogólną oraz analizę porównawczą). Dokumentacja ta musi udowadniać, iż ceny te zostały ustalone z podmiotami oraz zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Oprócz przygotowania dokumentacji TP, trzeba pamiętać o ukazaniu transakcji oraz oddaniu formularza TPR-C/TPR-P. Poza wyżej wymienionymi formularzami należy uwzględnić także złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o obowiązku sporządzenia dokumentacji oraz o tym że ceny ustalone z rajem były rynkowe. 

Należy pamiętać, że nie musimy zostawać z tym wszystkim sami. Śmiało zgłoś się do Nas. Nasi specjaliści chętnie pomogą w przygotowaniu dokumentacji TPR. Nasza oferta stworzona została przez nasz zespół z myślą o zminimalizowaniu ryzyka podatkowego w obszarze cen transferowych. Łatwiej, szybciej, bezpieczniej!