Kadry i płace z obsługą PKK

Korzyści

Ograniczenie ryzyka

Ograniczenie ryzyka

znamy obowiązujące przepisy, z nami nie grozi Ci kara za niedopełnienie obowiązków.

Spokój

Spokój

to my przejmujemy odpowiedzialność za prowadzenie PPK.

Zadowoleni pracownicy

Zadowoleni pracownicy

wprowadzenie PPK w Twojej firmie pozytywnie wpłynie na jej ocenę przez zatrudnione w niej osoby.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

posiadamy dopasowane rozwiązania, które spełniają wymogi ustawy o PPK. To ważne, ponieważ ustawa przewiduje kary za niedopełnienie obowiązków. Kiedy zlecisz nam obsługę PPK, to my przejmujemy za Ciebie odpowiedzialność.

Cennik

Zakres usług

Konfiguracja i parametryzacja systemu.

Konfiguracja i parametryzacja systemu.

Niezbędne do prawidłowej obsługi PPK testy: importów danych do portalu IF, naliczeń składek na listach płac, importu danych do raportów RCA.

Niezbędne do prawidłowej obsługi PPK testy: importów danych do portalu IF, naliczeń składek na listach płac, importu danych do raportów RCA.

Wprowadzenie do systemu pierwszej partii deklaracji.

Wprowadzenie do systemu pierwszej partii deklaracji.

Wprowadzanie do systemu informacji z deklaracji o: rezygnacji z wpłat PPK uczestników, powrotach, ponownym odprowadzaniu składek, wpłatach dodatkowych, zwrotach transferowych z dotychczasowych PPK pracownika, obniżonych składkach.

Wprowadzanie do systemu informacji z deklaracji o: rezygnacji z wpłat PPK uczestników, powrotach, ponownym odprowadzaniu składek, wpłatach dodatkowych, zwrotach transferowych z dotychczasowych PPK pracownika, obniżonych składkach.

Naliczanie składek PPK i generowanie danych rozliczeniowych.

Naliczanie składek PPK i generowanie danych rozliczeniowych.

Raportowanie w dokumentach rozliczeniowych ZUS (RCA) wpłat przekazanych na PPK.

Raportowanie w dokumentach rozliczeniowych ZUS (RCA) wpłat przekazanych na PPK.

Import danych zgłoszeniowych i rozliczeniowych do portalu PPK.

Import danych zgłoszeniowych i rozliczeniowych do portalu PPK.

Pozostałe oferty

Skontaktuj się z nami!

Oferty na poszczególne miasta