"Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym." - Harold Taylor

Audyty podatkowe

audyt podatkowy

szklane budynki

W ramach oferowanej usługi audytu podatkowego, zajmiemy się:

  • dogłębną analizą dokumentacji źródłowej obejmującej m.in. faktury, umowy cywilnoprawne, umowy handlowe, czy księgi podatkowe,
  • zbadaniem omawianych zagadnień,
  • wnikliwą weryfikacją procedur, które mogą mieć wpływ na rozliczenia podatkowe.

Po dokonanej analizie przedstawimy raport zawierający informacje dotyczące spraw prowadzonych prawidłowo oraz wskazówki w zakresie wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Jeśli istnieje obawa, że Państwa przedsiębiorstwo nie jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami i dobrymi praktykami, prosimy o kontakt! Chętnie pomożemy.

 

Szczegółowy wykaz usług:
  • przeprowadzenie audytu podatkowego dla małych i średnich firm,

  • optymalizacje podatkowe oraz identyfikacje ryzyk,

  • usługi doradztwa podatkowego,

  • doradztwo w zakresie rachunkowości,

  • weryfikację danych finansowych z wskazaniem obszarów do poprawy.

 

 

 

Masz pytanie?

Wypełnij formularz kontaktowy. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.