Rozliczenie importu towarów spoza UE - wartość poniżej 150 euro

Rozliczenie importu towarów spoza UE - wartość poniżej 150 euro

Od 01.07.2021 wprowadzono pewne uproszczenia dla sprzedawców spoza UE, którzy dokonują transakcji z konsumentami. Dotyczy to przesyłek o wartości do 150 EUR. W takim wypadku sprzedawca spoza UE może zarejestrować się w wybranym kraju UE do IOSS. Dzięki temu uproszczeniu to on w momencie sprzedaży nalicza, pobiera i wpłaca podatek VAT w kraju, w którym zarejestrował się do IOSS. Z tego tytuły nie ma też należności celnych. Co istotne, "sprzedawca musi poinformować przewoźnika, któremu zlecił transport, o swoim numerze identyfikacyjnym (...) VAT-IOSS, aby ten mógł powiadomić właściwy urząd celny w momencie importu".

 

Co to oznacza dla konsumenta?

Zapłaci on za dostarczony towar sprzedawcy, który musi odprowadzić VAT w kraju zarejestrowania do IOSS. Nie musi też płacić cła. 

 

Tutaj chyba dochodzimy do sedna sprawy: o tym, czy dostawca dokonuje dostawy w ramach procedury IOSS, musi wiedzieć przewoźnik. W momencie odprawy celnej ten numer musi zostać przedstawiony organom celnym, wtedy możemy mówić o procedurze IOSS. W takim wypadku konsument płaci za towar i nic go dalej nie interesuje.

 

Jeśli dostawa ta nie będzie z różnych powodów przeprowadzona w ramach procedury IOSS, wtedy konsument płaci podatek VAT i cło przewoźnikowi.

Zgłoszenia celnego dokonuje Poczta Polska, kurier lub agencja celna. Dla konsumenta różnica w zakupie takiego towaru w procedurze IOSS oraz poza tą procedura polega na tym, że w drugim przypadku zapłaci on przewoźnikowi dodatkowo cło. Nie będzie on jednak musiał dokonywać zgłoszenia celnego tego towaru na własny rachunek.