Zakup okularów - pracownik i pracodawca

Zakup okularów - pracownik i pracodawca

Wraz z przeniesieniem większości sfery zawodowej do Internetu, a tym samym korzystania na co dzień z urządzeń elektronicznych - nasz wzrok cierpi. Coraz więcej osób pracujących przed komputerem zgłasza pogorszenie wzroku oraz inne dolegliwości z nim związane. Szukają więc rozwiązania - najczęściej jest nim zakup okularów korekcyjnych. Czy można wpisać go w koszty uzyskania przychodu? Jak wygląda sprawa odliczenia VAT-u w przypadku okularów dla pracownika?

 

PRACOWNIK ZATRUDNIONY NA UMOWIE O PRACĘ I  UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom “środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy”. Jak wiemy, praca przed komputerem do takich szkodliwych czynników należy, w związku z czym pracownik zatrudniony na umowie o pracę ma prawo ubiegać się o okulary korekcyjne lub chroniące przed niebieskim światłem od swojego pracodawcy. Powyższe znajduje także potwierdzenie w zgodnym stanowisku orzecznictwa sądów powszechnych.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną - zlecenie lub B2B. Takie dokumenty nie zakładają istnienia stosunku pracy - co z jednej strony jest plusem, ponieważ zleceniobiorca ma większą swobodę w wykonywaniu swoich obowiązków, a z drugiej strony skutkuje brakiem licznych przywilejów obecnych przy zatrudnieniu o umowę o pracę np. płatny urlop. Pracodawca ma obowiązek sfinansować lub dofinansować zakup okularów korekcyjnych lub chroniących przed niebieskim światłem tylko w przypadku istnienia stosunku pracy, a więc osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej nie mogą na to liczyć. Oczywiście, właściciel danej firmy może zdecydować się na opłacenie okularów pracownikowi zatrudnionemu na umowie zlecenie lub B2B, jednak będzie wynikało to jedynie z jego dobrej woli.

Czasami zleceniodawca decyduje się na zakup okularów korekcyjnych dla zatrudnionego, ewentualnie sfinansowanie części kosztów ich zakupów. W tym przypadku takie nieodpłatne świadczenie powinno być oskładkowane oraz opodatkowane. W praktyce jednak nikt o tym nie pamięta, natomiast zleceniodawca przekazuje swojemu zleceniobiorcy pieniądze na okulary niejako nieformalnie, ewentualnie włącza je w koszty własnej działalności.

 

ODLICZENIE PODATKU VAT OD ZAKUPU OKULARÓW DLA PRZEDSIĘBIORCY

Jeśli będąc przedsiębiorcą zastanawiasz się nad tym, czy zakup okularów korekcyjnych lub chroniących przed niebieskim światłem używanych podczas pracy nad prowadzeniem firmy może zostać wpisany w koszty uzyskania przychodów - mamy złe wieści. Niestety, według prawa polskiego taki wydatek ma charakter osobisty, a nie firmowy i nie podlega on wliczeniu w koszty podatkowe. Organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych uzasadniają to stanowisko faktem, że w przypadku wystąpienia u przedsiębiorcy wady wzroku, zakupiłby on owe okulary nawet kiedy nie prowadziłby firmy. Innymi słowy, używanie okularów przez właściciela, nie przyczynia się bezpośrednio do poprawy funkcjonowania jego biznesu - a jedynie chroni jego wzrok.

 

ODLICZENIE PODATKU VAT OD ZAKUPU OKULARÓW DLA PRACOWNIKA

Podobnie wygląda sytuacja z zapewnianiem okularów pracownikowi. Pracodawca w sytuacji kiedy faktura zostanie wzięta na pracownika a nie na firmę będzie musiał pokryć całość wydatku bez możliwości odliczenia podatku VAT od tego zakupu. W przypadku gdy faktura zostanie wzięta na firmę stanowiska organów podatkowych bywają odmienne. Do niedawna fiskus wydawał indywidualne interpretacje na korzyść podatnika pozwalając na odliczenie VATU od zakupu okularów. Według jednej z najnowszych interpretacji podatkowej IPPP3/443-1068/13-4/MKw fiskus orzekł, że pracodawca nie ma prawa odliczyć vatu od zakupu okularów dla pracownika. Dla firm zainteresowanych odliczaniem vatu od zakupu okularów polecamy napisanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - w tym celu można zgłosić wniosek ORD-IN do Izby Skarbowej, do której przynależy firma. Bez jasnej interpretacji pracodawca odliczając podatek VAT od tego zakupu naraża się na ryzyko przy ewentualnej kontroli podatkowej. W przypadku braku indywidualnej interpretacji podatkowej Urząd Skarbowy nawet do 5 lat po odliczeniu, może ubiegać się o zwrot podatku VAT od zakupu.

 

PODSUMOWANIE

  1. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma pełne prawo ubiegać się o zwrot kosztów lub dofinansowanie na zakup okularów korekcyjnych lub chroniących przed niebieskim światłem od swojego pracodawcy.

  2. Pracodawca nie ma obowiązku, lecz możliwość dofinansowania lub zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej lub B2B.

  3. Pracodawca odliczając podatek VAT od zakupionych okularów korekcyjnych lub chroniących przed niebieskim światłem dla pracownika w przypadku kontroli fiskusa naraża się na ryzyko zwrotu wcześniej odliczonego podatku VAT

  4. Przedsiębiorca na gruncie ustawy o PIT w przypadku zakupu okularów dla siebie nie ma prawa ujmowania ich zakupu w kosztach podatkowych ani także nie powinien skorzystać z odliczenia podatku VAT od tej faktury.

 

Wiemy, że polskie przepisy prawa podatkowego są bardzo skomplikowane przez co zgodnie z misją TaxCoach dla nowych klientów proponujemy darmową konsultacje z doradcą podatkowym, które rozwieją Państwa wszelkie wątpliwości.