Wybór formy opodatkowania działalności w ramach umowy B2B

Wybór formy opodatkowania działalności w ramach umowy B2B

Wybór formy opodatkowania działalności w ramach umowy B2B

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej często słyszymy stwierdzenie: „Forma współpracy do wyboru: umowa o pracę lub B2B”. Jednak czy jest to tak proste, jak się wydaje? B2B to popularna forma umowy zlecenia wykonywanego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest szczególnie powszechna w branżach takich jak IT, obsługa prawna, dziennikarstwo czy sprzedaż. Głównymi zaletami tej umowy są duża swoboda stron w jej kształtowaniu (bez większości ograniczeń występujących w umowie o pracę) oraz korzystne aspekty podatkowe. Dlatego też, B2B jest często wybierana zarówno przez przedsiębiorców, jak i ich zleceniobiorców.

 

Wybór formy opodatkowania

Osoba świadcząca usługi w ramach działalności gospodarczej ma w zakresie podatku dochodowego do wyboru jedną z trzech form opodatkowania, które zostały omówione poniżej. Dla każdej z tych form przykładowo obliczono podatek i składkę zdrowotną przy następujących założeniach:

  • 150 000 zł - przychód,
  • 20 000 zł - koszty,
  • 15 798 - zapłacone w roku składki na ubezpieczenia społeczne,
  • w przypadku ryczałtu stawka podatkowa 8,5%.

 

Ważne jest, że w przypadku świadczenia usług w ramach B2B na rzecz dotychczasowego pracodawcy (dotyczy danego roku i roku poprzedzającego) podatnik nie ma prawa do wyboru opodatkowania w formie podatku liniowego i ryczałtu oraz do ulg ZUS-owskich (ulgi na start i małego ZUS).

 

Skala podatkowa

Opodatkowanie dochodów tą formą polega na tym, że jest kwota wolna od podatku w kwocie 30 000 zł dochodu. Powyżej tej kwoty do progu 120 000 zł właściwa jest stawka 12%. Natomiast od nadwyżki właściwa jest stawka 32%. Każda kwota dochodu jest obciążona składką zdrowotną w wysokości 9%. Zatem ta forma opodatkowana nie jest korzystana przy wysokich dochodach.

Przykład:

 

 

Podatek liniowy

Podatek w tej formie wynosi 19% (bez kwoty wolnej) + 4,9% składki zdrowotnej

Prawo do zaliczenia składki zdrowotnej w KUP do kwoty 10 200 zł (zaliczenie do KUP jest korzystniejsze).

Przykład:

 

W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowym jest ustalona minimalna wysokość składki zdrowotnej. W 2023 r. za miesiące od stycznia do czerwca 2023 r. 314,10 zł, a za pozostałe miesiące 324 zł.

 

Ryczałt

W przypadku ryczałtu podstawą opodatkowania jest przychód, czyli jest inaczej niż w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego, gdzie podstawą opodatkowania jest dochód.

Stawka podatku zryczałtowanego jest uzależniona od czynności, które wykonuje podatnik. Stawkę ryczałtu należy ustalić zgodnie z art. 12 ustawy o podatku zryczałtowanym.

Poza podatkiem należna jest również składka zdrowotna, której wysokość jest uzależniona od wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym w trzech przedziałach. Wysokość niżej podanych składek jest właściwa w 2023 r. i są to składki miesięczne. Dla przychodów: 

  • do 60 000 zł - składka zdrowotna wynosi 376,16 zł,
  • powyżej 60 000 do 300 000 zł - składka wynosi 626,93 zł,
  • powyżej 300 000 zł - składka wynosi 1 128,48 zł.

Wysokość składki zdrowotnej jest ustalana na rok podatkowy i corocznie jest zmieniana w oparciu o wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa opodatkowania i naliczania składki zdrowotnej: przychód pomniejszony o zapłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

 

Przykład:

 

 

Podsumowanie

Wszystkie powyższe wyliczenia są jedynie przykładowe i w każdym przypadku należy rozważyć przypadek szczegółowo. Jednak przy przyjetych założeniach zdecydowanie najbardziej korzystną formą opodatkowania okazuje się ryczałt.