Pobierz darmowego e-booka Drop Day by Sky-Shop DropDay2023

Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt – co dostarczyć do nowego biura rachunkowego?

Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt – co dostarczyć do nowego biura rachunkowego?

Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt – co dostarczyć do nowego biura rachunkowego?

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz przenieść prowadzenie księgi przychodów i rozchodów do profesjonalnego biura rachunkowego? Księgowość uproszczona to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w Twoim przypadku. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie jest tak skomplikowane jak prowadzenie pełnych ksiąg handlowych, niemniej, wymaga znajomości odpowiednich przepisów prawa gospodarczego oraz podatkowego. Dlatego lepiej powierzyć ten obowiązek ekspertom – nie narazisz się w ten sposób na żadne pomyłki i związane z nimi konsekwencje.

Księgowość uproszczona – jakie dokumenty dostarczyć do nowego biura rachunkowego?

 

Zmiana biura rachunkowego wymaga dostarczenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji, czyli:

 

Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt

 

 • Wydruków Księgi Przychodów i Rozchodów za cały okres współpracy z poprzednim biurem;
 • Wydruków ewidencji sprzedaży dla ryczałtu (lub kopię bazy programu) za ostatni miesiąc obrachunkowy, w którym współpracowałeś z poprzednim biurem;
 • Wszelkich dokumentów w tym: dowody księgowe, umowy stałej współpracy, umowy najmu i inne dokumenty wspomagające prowadzenie spraw podatkowo-księgowych;

 

Sprawy podatkowe i rachunkowe

 

 • Zestawienia wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy za dany okres obrachunkowy od początku okresu;
 • Zestawienie należnych zaliczek na podatek dochodowy za cały bieżący okres podatkowy (tj od początku roku do dnia przeniesienia ksiąg do nowego biura rachunkowego);
 • Deklaracji VAT od początku roku obrotowego jak i za cały wcześniejszy okres prowadzenia działaności gospodarczej;
 • JPK VAT od początku roku obrotowego (plik w wersji cyfrowej, format pliku: XML);
 • Potwierdzeń przelewów opłaconych składek ZUS z danego roku kalendarzowego;

 

Sprawy kadrowe (jeżeli zatrudniałeś pracowników)

 

 • Kart wynagrodzeń za bieżący rok obrotowy (albo kopii programu kadrowego);
 • Kart wynagrodzeń z okresu ostatnich 12 miesięcy (lub kopii programu kadrowego);
 • Zestawienie kart urlopowych;
 • Zestawienie kart zasiłkowych oraz nieobecności;
 • Bazę programu Płatnik (ewentualnie wydruk każdego DRA od początku Twojej działalności);
 • Teczek pracowniczych z zestawieniem akt osobowych pracowników;
 • Przyjęte przez Klienta terminy wypłat wynagrodzeń lub regulamin wynagrodzeń;

 

Sprawy płacowe (jeżeli zatrudniałeś pracowników)

 

 • List kart / płac zarobkowych, kart zasiłkowych dotyczących danego okresu obrachunkowego (lub kopia programu);
 • Baz programu Płatnik (jeżeli był używany);
 • Zestawień wypłat wynagrodzeń za ostatni rok kalendarzowy (według deklaracji).

 

Porada – pamiętaj o tym, by odebrać dokumentację razem z protokołem odbioru – powinien być sporządzony przed przekazaniem dokumentacji. Dzięki protokołowi będziesz miał potwierdzenie, że przekazana Ci dokumentacja jest kompletna.

 

Księga przychodów i rozchodów obowiązuje Cię, jeżeli rozliczasz podatki na zasadach ogólnych lub liniowych. Jeśli korzystasz z rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów, a w niektórych przypadkach również dodatkowych ewidencji (w tym również Ci pomożemy).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona w pierwszym dniu Twojej działalności gospodarczej lub od z każdorazowo początkiem nowego roku podatkowego (czyli z dniem 1 stycznia). Gdzie należy ją zgłosić? Do właściwego urzędu skarbowego – zgodnego z miejscem zamieszkania. Forma prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów może być dowolna (tradycyjna lub cyfrowa), ważne jest natomiast to, aby jej zawartość była bezpieczna i nie uległa zniszczeniu lub zniekształceniu przez okres 5 lat.

 

Zmiana biura rachunkowego – co musisz zrobić?

 

Zmiana biura rachunkowego wymusza na Tobie wprowadzenie zmian w Centralne Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – tam bowiem znajdują się informacje o podmiocie, który jest odpowiedzialny za prowadzenie Twojej księgowości (nawet uproszczonej), a w związku tym – również miejscu przechowywania dokumentacji księgowej Twojej firmy. Jeżeli zmieniasz biuro rachunkowe, zajdzie konieczność zaktualizowania tych informacji – chodzi o formularz CEIDG-1 (pkt. 21 dotyczy danych nowego biura rachunkowego – numeru NIP, pkt. 22 – adresu). W pkt. 1 wpisz datę zmiany biura rachunkowego. Masz na to 7 dni od faktycznej zmiany. Ponadto – udziel pełnomocnictwa dla Twojego nowego biura rachunkowego, aby mogło Cię reprezentować przed urzędami.