Pobierz darmowego e-booka Drop Day by Sky-Shop DropDay2023

Instrukcja pobierania wyciągów z PKO SA w MT940 UTF8

Instrukcja pobierania wyciągów z PKO SA w MT940 UTF8

Instrukcja pobierania wyciągów z PKO SA w MT940 UTF8

1. Logujemy się do bankowości elektronicznej - wyskakuje nam okno główne banku.

2. Wybieramy zakładkę OPERACJE BANKOWE, następnie EKSPORT

 

 

3. Pojawia nam się kolejne okno. W zakładce EKSPORT DANYCH TRANSAKCYJNYCH klikamy na PROFFICE MT940.

4. Pojawia się kolejne okno. W polu WYBIERZ RACHUNEK klikamy ZMIEŃ WYBÓR.

5. Pojawia nam się okno wyboru rachunku bankowego. 

  • W zależności od tego z jakiego rachunku chcemy pobrać wyciąg - wybieramy odpowiedni z listy.

  • Dla każdego rachunku należy pobrać osobny wyciąg.

  • Po wybraniu typu rachunku klikamy na rachunek, który nas interesuje, tak by wczytał się do pola wyboru.

6. Rachunek został wczytany i powróciliśmy automatycznie do pola eksportu.

  • Następnie należy zaznaczyć DATĘ WYCIĄGU OD DO (czyli od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca). Nie pobieramy pliku z wyciągiem dla dwóch różnych miesięcy. Każdy wyciąg musi obejmować jeden pełny miesiąc.

  • Numer wyciągu zostawiamy bez zmian.

  • W polu STRONA KODOWA wybieramy UTF-8.

7. Następnie klikamy na EKSPORTUJ, pojawia nam się okno.

8. Plik z wygenerowanym wyciągiem zapisujemy na komputerze w wybranym miejscu.