Ryczałt dla branży usług porządkowych- Stawki w 2022

Ryczałt dla branży usług porządkowych- Stawki w 2022

Przedsiębiorcy decydujący się na ewidencjonowanie przychodów w formie ryczałtu zobowiązani są do naliczania podatków według ryczałtowej stawki właściwej dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Często ciężko jest określić które usługi przypisać do konkretnej stawki podatku. 

Dziś zajmiemy się branżą szeroko pojętych usług porządkowych.


W Art. 12. [Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych] widnieje zapis dotyczący tego, komu przysługuje:

  • stawka 15%

“obsługa nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na  utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji,  klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw, dezynfekcji i  tępienia szkodników (...)”

  • stawka 8,5%

“Przychody z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej  1,5% (...).”


Poniżej zaznaczone zostały PKD pasujące do branży usług sprzątających w CEIDG:

81.21.Z  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z  Pozostałe sprzątanie

Podane w CEIDG PKD są tożsame z następującymi PKWiU:

81.21.10 Usługi niesecjalistycznego sprzątania budynków i obiektó przemysłowych
81.21.10.0 Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
81.22.1 Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
81.22.11 Usługi mycia okien
81.22.11.0 Usługi mycia okien
81.22.12 Usługi sprzątania specjalistycznego
81.22.12.0 Usługi sprzątania specjalistycznego
81.22.13 Usługi czyszczenia pieców i kominów
81.22.13.0 Usługi czyszczenia pieców i kominów
81.29.11 Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników
81.29.11.0 Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników
81.29.12 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
81.29.13 Pozostałe usługi sanitarne
81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne
81.29.19 Pozostałe usługi sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej nieklasyfikowane
81.29.19.0 Pozostałe usługi sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej nieklasyfikowane

Wnioski: 

Jeśli świadczone przez przedsiębiorcę usługi wchodzą w zakres zaznaczonych rekordów PKWiU wtedy stawka  ryczałtu ustalona jest na poziomie 8,5%, gdyż wpisuje się w definicję usług  zawartych w ustawie („8,5%: a)przychodów z działalności usługowej”). Gdyby usługi  wchodziły w zakres PKWiU 81.10.10.0 (obsługi nieruchomości wykonywanych na  zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli  systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw) stosowną stawką ryczałt byłoby 15%.


Mamy nadzieję, że ta interpretacja pomoze Wam w podjęciu decyzji i rozwieje Wasze wątpliwości dotyczące wybory stawki ryczałtu dla branży usług sprzątających. 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami klikając TUTAJ!