Formy rozliczania VAT-u dla usług taksówkarskich

Formy rozliczania VAT-u dla usług taksówkarskich

Z początkiem października 2020 roku każdego podatnika obowiązuje JPK_V7, czyli nowa forma jednolitego pliku kontrolnego. Różni się on od zwykłego JPK tym, że w jego skład nie wchodzi VAT-12. Jak w takim razie rozliczać się mają Ci, który świadczą usługi taksówkarskie rozliczane ryczałtem ze stawką 4% i czy powinni przesyłać plik JPK_V7?

 

Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług taksówkarskich mogą rozliczać się na dwa sposoby, jeśli nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

 

  1. Na zasadach ogólnych ze stawką VAT w wysokości 8%

 

Jak wynika z załącznika nr 3 poz. 40 do ustawy o VAT usługi taksówkarskie są obciążone podatkiem należnym, który wynosi 8%. W PKWiU widnieją pod pozycją 49.32 również ze wskazaniem takiej stawki VAT. W art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czytamy, że podatnik ma prawo zmniejszyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych [...]”.

 

W przypadku podatku naliczonego, który podlega odliczeniu, podatnik, który kupi samochody osobowe, paliwo, olej napędowy czy gaz (niezbędnych do wykonywania usług taksówkarskich), ma ograniczone prawo do odliczenia VAT – do wysokości 50% podatku wykazanego na fakturze. Reszta niepodlegająca odliczeniu to koszt podatkowy, który należy wykazać w kolumnie 13. KPiR.

 

Istnieje możliwość odliczenia 100% VAT od wydatków, kiedy samochód osobowy zakupiony został wyłącznie do celów działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług taksówkarskich. Aby to zrobić, niezbędne będzie złożenie w urzędzie VAT-26 oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i regulaminu użytkowania pojazdu w firmie.

 

  1. Zryczałtowany podatek VAT ze stawką w wysokości 4%

 

Jeśli jesteś podatnikiem VAT i świadczysz usługi taksówkarskie za pomocą auta osobowego, możesz skorzystać z drugiej możliwość rozliczania, czyli ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług w wysokości 4%. Co wyjątkowe w tej formie, to z pewnością niemożność odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych z prowadzoną działalnością. Tutaj kosztem jest wydatek w kwocie brutto wynikającej z faktury (księgowanie w kol. 13 KPiR).

 

Jak wynika z art. 114 ust. 1 ustawy o VAT: „Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4%, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt”.

 

Jeśli chcesz rozliczać się w ten sposób, musisz złożyć deklarację VAT-12 do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

Uwaga! Po wyborze jednej z dwóch powyższych form, nie można jej zmienić przez 12 miesięcy.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami klikając TUTAJ!