Fundacja Rodzinna - Likwidacja

Fundacja Rodzinna - Likwidacja

Fundacja Rodzinna - Likwidacja

Likwidacja Fundacji Rodzinnej - Kluczowe Aspekty Podatkowe 

 

 

Zakładanie fundacji rodzinnej staje się coraz bardziej popularne wśród osób pragnących zabezpieczyć majątek oraz zorganizować jego zarządzanie w sposób przejrzysty i bezpieczny. Fundacja rodzinna to skuteczne narzędzie do zarządzania aktywami, jednak przed podjęciem decyzji o jej założeniu, warto dokładnie zrozumieć procedury jej likwidacji oraz związane z tym kwestie podatkowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę, aby proces ten przebiegał sprawnie i bez niespodzianek.


 

Wycena Aktywów

 

Kluczowym elementem w zarządzaniu fundacją rodzinną jest odpowiednia wycena aktywów wniesionych do fundacji. Wycena ta odbywa się po cenie nabycia, czyli wartości podatkowej aktywów. Taka metoda pozwala na przewidywalność i spójność finansową, co jest niezwykle ważne przy rozliczeniach podatkowych. Warto zrozumieć, jak wycena ta wpływa na końcowe rozliczenie w przypadku likwidacji fundacji.

 

Przykład z Nieruchomością

 

Załóżmy, że fundator wnosi do fundacji nieruchomość, którą zakupił za 500 000 zł. W dniu wniesienia do fundacji jej wartość rynkowa wynosi 700 000 zł, a w dniu likwidacji fundacji osiągnęła 800 000 zł. W takiej sytuacji obliczenie podatku CIT wygląda następująco:

 

Wartość rynkowa w dniu likwidacji: 800 000 zł

Cena nabycia: 500 000 zł

Dochód do opodatkowania: 800 000 zł - 500 000 zł = 300 000 zł

Podatek CIT (15%): 300 000 zł * 15% = 45 000 zł

 

Takie uproszczone podejście do kalkulacji podatkowej jest adekwatne, gdy nieruchomość była jedynym aktywem fundacji i służy przede wszystkim łatwiejszemu zrozumieniu metody rozliczeniowej w kontekście likwidacji fundacji. Ten przykład ilustruje podstawową zasadę obliczania dochodu do opodatkowania i pokazuje, jak istotna jest prawidłowa wycena aktywów na różnych etapach istnienia fundacji.

 

Udziały i Akcje w Spółkach

 

Wniesienie udziałów i akcji do fundacji również ma swoje specyficzne aspekty podatkowe. Przykładowo, jeżeli w momencie wniesienia do fundacji wartość rynkowa spółki wynosiła 10 milionów złotych, a jej kapitał zakładowy to 5 tysięcy złotych, przy likwidacji fundacji wartość tych udziałów może osiągnąć 15 milionów złotych. W tym przypadku obliczenia wyglądają następująco:

 

Wartość rynkowa w dniu likwidacji: 15 000 000 zł

Kapitał zakładowy: 5 000 zł

Dochód do opodatkowania: 15 000 000 zł - 5 000 zł = 14 995 000 zł

Podatek CIT (15%): 14 995 000 zł * 15% = 2 249 250 zł

 

Sumaryczna Wycena Aktywów

 

W sytuacji, gdy fundacja posiada więcej niż jedno aktywo, należy sumarycznie wyliczyć wartość rynkową wszystkich aktywów na dzień likwidacji oraz porównać ją z ceną ich nabycia. Pozwala to na dokładniejsze oszacowanie całkowitego dochodu do opodatkowania.

Załóżmy, że fundacja posiada nieruchomość oraz udziały w spółce, jak w poniższym przykładzie:

 

Nieruchomość:

Wartość rynkowa: 800 000 zł

Cena nabycia: 500 000 zł

Udziały w spółce:

Wartość rynkowa: 15 000 000 zł

Cena nabycia: 5 000 zł

Obliczenia wyglądają następująco:

Suma wartości rynkowej aktywów: 800 000 zł + 15 000 000 zł = 15 800 000 zł

Suma cen nabycia: 500 000 zł + 5 000 zł = 505 000 zł

Dochód do opodatkowania: 15 800 000 zł - 505 000 zł = 15 295 000 zł

Podatek CIT (15%): 15 295 000 zł * 15% = 2 294 250 zł

 

Wniesienie Istniejącej Spółki do Fundacji

 

Wniesienie istniejącej spółki lub jej części udziałów do fundacji podlega opodatkowaniu na gruncie wartości nabycia. Przykładowo, jeżeli wartość rynkowa spółki wynosi 10 milionów złotych, a jej kapitał zakładowy to 100 000 zł, w przypadku likwidacji fundacji i wzrostu wartości do 15 milionów złotych, obliczenia podatku CIT będą wyglądać następująco:

 

Wartość rynkowa w dniu likwidacji: 15 000 000 zł

Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Dochód do opodatkowania: 15 000 000 zł - 100 000 zł = 14 900 000 zł

Podatek CIT (15%): 14 900 000 zł * 15% = 2 235 000 zł

 

Ochrona Aktywów Fundacji

 

Fundacja rodzinna oferuje skuteczną ochronę przed zajęciami komorniczymi w przypadku problemów finansowych fundatora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik nie ma prawa zająć środków znajdujących się w fundacji rodzinnej w ramach zadłużenia fundatora, z wyjątkiem środków związanych z zajęciami alimentacyjnymi. Warto jednak pamiętać, że darowizna na rzecz fundacji nie zwalnia mienia z ewentualnej skargi Pauliańskiej w przypadku celowego uszczuplenia majątku przed zaspokojeniem zobowiązań wobec wierzycieli.


 

Zrozumienie aspektów podatkowych związanych z likwidacją fundacji rodzinnej jest kluczowe dla zapewnienia przewidywalności finansowej. Wycena aktywów po cenie nabycia oraz odpowiednie przygotowanie do likwidacji pozwala na efektywne zarządzanie fundacją oraz minimalizację ryzyk podatkowych. Przygotowanie się na różne scenariusze i dokładne przeanalizowanie potencjalnych konsekwencji podatkowych może znacząco wpłynąć na korzyści płynące z prowadzenia fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna to nie tylko narzędzie do zarządzania majątkiem, ale także skuteczny sposób na jego ochronę i pomnażanie. Odpowiednie zarządzanie i planowanie, w tym zrozumienie mechanizmów podatkowych związanych z likwidacją, zapewniają spokój i bezpieczeństwo finansowe zarówno dla fundatora, jak i beneficjentów fundacji.

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące zakładania lub likwidacji fundacji rodzinnej, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym TaxCoach. Pomożemy w każdej kwestii związanej z optymalizacją podatkową i zarządzaniem majątkiem, oferując profesjonalne doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji.