Pobierz darmowego e-booka Drop Day by Sky-Shop DropDay2023

Najbardziej pożądane kierunki studiów w biznesie

Najbardziej pożądane kierunki studiów w biznesie

Najbardziej pożądane kierunki studiów w biznesie

Na uczelniach wyższych w nowym roku akademickim zachodzi wiele zmian. Zamykają się niektóre
kierunki studiów dziennych z uwagi na brak chętnych. Na liście znalazły się nie tylko nie tak dobrze
rokujące dziedziny, ale również przyszłościowe studia, po których na absolwentów czeka praca.

Mniej studentów na filologii i ochronie środowiska

Poziom doradztwa zawodowego w szkołach średnich jest na zbyt niskim poziomie, jak uważają eksperci z poszczególnych uczelni, które musiały zamknąć niektóre kierunki. Powodem takiego posunięcia jest brak chętnych. Specjaliści uważają, że kandydaci bardziej kierują się emocjami i modą zamiast chłodną kalkulacją finansową, a także tym, czy wybrane studia pokrywają się z zainteresowaniami lub czy dadzą dobry start w karierę zawodową. Do tego dochodzi presja ze strony rodziców, którzy stereotypowo doradzają swoim dzieciom wybranie medycyny, prawa lub psychologii.
Zamykają się kierunki filologiczne: rusycystyka i germanistyka, a na Uniwersytecie Jagiellońskim również rosjoznawstwo. W pewnym stopniu sytuacja geopolityczna tłumaczy ten brak chętnych, ale jak uzasadnić konieczność zamknięcia na Uniwersytecie w Białymstoku informatyki i ekonometrii oraz jakości i bezpieczeństwa środowiska? UJK w Kielcach także nie znalazł chętnych na  studiowanie ochrony środowiska. W całym tym obrazie kierunki studiów przygotowujące do biznesu cieszą się niesłabnącym powodzeniem.

Najbardziej opłacalne kierunki studiów

Od kilku lat zarobki absolwentów informatyki z doświadczeniem poniżej 3 lat stoją na szczycie rankingów. Gdyby młodzi ludzie stosowali kalkulację tuż po maturze, z pewnością lista kandydatów na ten kierunek powinna być najdłuższa. Zaraz za nimi plasują się pracownicy, którzy ukończyli elektronikę telekomunikacyjną oraz automatykę z robotyką. Dobrze opłacani są absolwenci lotnictwa i farmacji, a nieco mniej na rękę dostają studenci z kierunku zarządzania i marketingu oraz elektrotechniki.
Studia ekonomiczno-biznesowe umożliwiają znalezienie zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach, a ich absolwenci wykonują rozmaite zawody. Co można robić po studiach biznesowych? Na studentów czekają stanowiska księgowego, analityka finansowego czy doradcy inwestycyjnego lub podatkowego.

Stanowiska pracy po studiach ekonomiczno-biznesowych:

● specjalista ds. finansowych,
● księgowy,
● doradca inwestycyjny lub podatkowy,
● analityk finansowy.

Popularne kierunki studiów biznesowych
 

W rekrutacji na studia o kierunkach związanych z obsługą biznesu w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka i wiedza o społeczeństwie. Wyniki z tych właśnie przedmiotów są brane pod uwagę.

Popularne kierunki ekonomiczno-biznesowe:

● obsługa biznesu,
● analityka gospodarcza,
● analiza i zarządzanie w biznesie,
● ekonometria,
● ekonomia i ekonometria,
● finanse i inwestycje,
● finanse i rachunkowość,
● gospodarka i zarządzanie publiczne.


Czego uczą się studenci obsługi biznesu?

Po studiach I stopnia z obsługi biznesu absolwenci są przygotowani do studiów II stopnia na kierunkach: administracja, przedsiębiorczość, prawo w biznesie, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnym.
Absolwent obsługi biznesu posiada szeroki zakres umiejętności i potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Staje się cennym nabytkiem dla firmy w szczególności w typowych sytuacjach zawodowych, z jakimi spotyka się pracownik odpowiedzialny za prawną obsługę procesów biznesowych w dziale zgodności przepływów pieniężnych z regulacjami prawnymi, a także pracownik kadr i płac, finansów czy biura zarządu. Po ukończeniu studiów pracownik poradzi sobie na stanowisku wykonawczym jako asystent lub kierownik biura zarządu, pracownik działu finansowego albo działu zamówień publicznych. Zdaniem uczelni, które prowadzą kierunki związane z obsługą biznesu, absolwenci są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia własnej działalności  gospodarczej i obsługi biurowej małego i średniego przedsiębiorstwa.

Krok do przodu w karierze – studia biznesowe MBA

Studia MBA – Master of Business Administration – to studia podyplomowe trwające od roku do dwóch lat. Zajęcia zazwyczaj są prowadzone w trybie zaocznym, a średni wiek studentów to około 30 lat. W przypadku programów Executive MBA jest on nieco wyższy. Czynnikiem sukcesu wielu szkół MBA jest staranny dobór kandydatów. MBA to studia podyplomowe nieodłącznie związane z rozwojem własnej kariery zawodowej dla osób aktywnych i pracujących. MBA kojarzy się z pracowitością, dobrą organizacją czasu oraz umiejętnością współpracy w zespole. Podjęcie studiów często wiąże się z chęcią polepszenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, a są to cechy cenione w każdej firmie.

Program MBA – ranking

Jakie studia MBA wybrać, aby w maksymalnym stopniu zwiększyć swoje szanse na rynku pracy dla menedżerów? Studia tego typu to długoterminowa inwestycja z bliżej nieznaną stopą wzrostu, a odpowiedź przybliży ranking programów MBA:

Najlepsze programy MBA w Polsce według kapituły rankingu Perspektywy:

● Program Executive MBA prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego,
● Canadian Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Handlowej,
● Executive MBA prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
● Executive MBA Poznań-Atlanta prowadzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
● Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Co dają studia Master of Business Administration? Program rozwija styl zarządzania zgodnie z indywidualnymi celami zawodowymi studenta. MBA pomaga w tworzeniu najwyższych umiejętności menedżerskich i niezawodnych praktyk stosowanych w biznesie. Nowe doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas studiów MBA kształtują cechy charakteru i czynią absolwentów psychicznie silniejszym.