Intrastat – czym jest i kogo dotyczy?

Intrastat – czym jest i kogo dotyczy?

Intrastat – czym jest i kogo dotyczy?

Intrastat – sprawdź czy dotyczy Ciebie

 

Co to jest Intrastat?

Intrastat to system statystyczny obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej, tj. system monitorowania i zbierania informacji o handlu towarami. System ten umożliwia gromadzenie danych na temat wymiany handlowej, a zebrane w systemie dane są przekazywane do krajowych i unijnych organów zajmujących się statystyką handlu we Wspólnocie. Informacje wykazywane są przez podmioty gospodarcze przy wykorzystaniu deklaracji Intrastat-Wywóz oraz deklaracji Intrastat-Przywóz.

 

Kogo dotyczy obowiązek Intrastat?

Nie każdy, kto przeprowadza wewnątrzunijne transakcje, jest zobowiązany do składania deklaracji informacyjnych. Zgodnie z przepisami, obowiązek składania deklaracji Itrasta spoczywa na osobach fizycznych bądź prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są podatnikami VAT i dokonują wymiany z innymi jednostkami z państw ze Wspólnoty, którzy przekroczyli pewne ustalone progi. Progi takie ogłasza na każdy rok sprawozdawczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Co trzeba wiedzieć o raportowaniu danych Intrastat?
 

Import i eksport towarów

Obowiązek składania deklaracji Intrastat dotyczy zarówno importu, jak i eksportu towarów. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania informacji na temat wartości, ilości i typu towarów przewożonych między krajami UE.

Przychody netto i próg obowiązkowości.

Warto zaznaczyć, że jeśli podatnik przekracza próg tylko dla wywozu lub tylko dla przywozu, to jest zobowiązany do składania deklaracji informacyjnych jedynie w zakresie przekraczającego próg handlu. Innymi słowy, jeśli przekracza próg tylko dla wywozu, musi składać deklaracje informacyjne jedynie w zakresie wywozu, bez uwzględniania przywozu, a w przypadku przekroczenia progu tylko dla przywozu, deklaracje należy składać jedynie w zakresie przywozu.

Na 2023 r. ustalone są następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

·         próg podstawowy:

-        dla przywozu 5.000.000 zł

-        dla wywozu 2.700.000 zł

·         próg szczegółowy:

      dla przywozu 80.000.000 zł

-        dla wywozu 128.000.000 zł
 

 Harmonogram składania deklaracji

Przedsiębiorcy w całej Unii Europejskiej są zobowiązani do składania raportów Intrastat. Terminy składania deklaracji zależą od kraju, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność. W Polsce, terminy składania deklaracji wynoszą 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
 

Obowiązek wypełniania zgłoszenia

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania zgłoszenia INTRASTAT, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie;

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

 

Jakie są różnice między progami podstawowymi a szczegółowymi?

Podmiot, którego wartość obrotów mieści się pomiędzy progiem podstawowym a progiem szczegółowym, jest zwolniony z obowiązku wypełniania niektórych pól w zgłoszeniu INTRASTAT.

 

Pamiętaj!

Składanie zgłoszeń INTRASTAT jest obowiązkowe, a ich niezłożenie może skutkować nałożeniem kary. 
Z TaxCoach nie musisz się o to martwić. Nasza oferta obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych, w tym również obsługę Intrastatu. Nasi doświadczeni specjaliści zawsze są na bieżąco z najnowszymi przepisami i zmianami w prawie podatkowym, co pozwala nam na profesjonalne i rzetelne doradztwo. 
Nie ryzykuj zbędnych kar i sankcji związanych z Intrastatem. Skorzystaj z naszej profesjonalnej i rzetelnej obsługi podatkowej, która pozwoli Ci uniknąć nieporozumień i stresu związanego z Intrastatem. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc! Skontaktuj się z nami już dzisiaj i przekonaj się, jakie korzyści może Ci przynieść współpraca z naszym biurem rachunkowym. Niech Intrastat nie będzie już dla Ciebie tajemnicą! Kliknij tutaj!