Dorabianie na emeryturze

Dorabianie na emeryturze

W Polsce od lat trwa debata na temat niskich emerytur. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Krajowy Rejestr Długów –  jedną z najbardziej zadłużonych grup stanowią emeryci– łącznie ich zobowiązania wynoszą niemal 3 mld zł. Nic więc dziwnego, że seniorzy chętnie dorabiają zaspokajając swoje potrzeby finansowe. Jednak czy jest to legalne?

Seniorzy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Grupa emerytów, która uzyskała już poziom wieku emerytalnego (kobiety- 60 lat; mężczyźni- 65 lat) mogą dorabiać bez ograniczeń. Nie muszą się martwić o przekroczenie limitów i bać się o zmniejszenie ich świadczeń. 

Osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego

Istnieje również grupa osób, która pobiera emeryturę lub rentę nie będąc jeszcze w wieku emerytalnym. W tym przypadku podejmowanie dodatkowych aktywności zawodowych również jest możliwe, jednak należy pamiętać o limitach ustanowionych przez ZUS. 

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Limity przychodów

Limit obliczany jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które publikuje prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te podawane są co trzy miesiące. ZUS może pomniejszyć wypłacane świadczenie w przypadku, gdy dodatkowe przychody przekroczą kwotę 70 proc. opublikowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku gdy wypłata przekroczy kwotę 130 proc. wypłata emerytury z ZUS może zostać czasowo zawieszona.

Od 1 grudnia 2021 roku do 28 lutego 2022 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. wynosi 3960,20 zł - oznacza to, że przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty

  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. wynosi 7354,50 zł - oznacza to, że przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Kto ma prawo do zarobkowania bez ograniczeń?

Limity przychodów, jak już zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu, nie dotyczą osób, które pobierają świadczenia emerytalne i ukończyły już powszechny wiek emerytalny (wyjątek stanowią osoby o podwyższonej przez ZUS wyliczonej emeryturze). Oprócz tego limity nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury częściowej,

mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami klikając TUTAJ!

Źródła:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty 

https://www.prawo.pl/kadry/ile-mozna-dorobic-na-emeryturze-lub-rencie-w-2021-roku,289320.html

https://firma.rp.pl/kadry-place/art17059751-ile-mozna-dorobic-na-emeryturze-zus-podal-nowe-dane