Sprzedaż akcji - jak rozliczyć?

Sprzedaż akcji - jak rozliczyć?

Sprzedaż akcji - jak rozliczyć?

Sprzedaż akcji - jak rozliczyć?

 

Wiele osób mających udziały w spółkach kapitałowych posiada akcje, które często są sprzedawane z najróżniejszych powodów. W tej sytuacji często pojawia się pytanie: jak i czy w ogóle należy rozliczyć sprzedaż takich akcji. Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta, aczkolwiek samo znalezienie jej nie jest takie oczywiste.


 

W pierwszej kolejności zacznijmy od podstaw: Jeżeli akcje posiadamy jako osoba fizyczna, wszelkich odpowiedzi na pytanie odnośnie rozliczenia transakcji z nimi związanymi powinniśmy szukać w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możemy tam znaleźć dwie kluczowe informacje:

 

  1. Art. 17 ust. 1 pkt 6 w.w. ustawy mówi o tym, że odpłatne zbycie akcji (czyli sprzedaż akcji za np. gotówkę) kwalifikujemy jako przychody z kapitałów pieniężnych - oznacza to dla nas, że powinniśmy wszelkie przychody z tym związane zawrzeć na druku pit-38, który właśnie dotyczy tego rodzaju przychodów
  2. Drugą ważną kwestią wskazaną w ustawie znajdziemy w artykule 19 - dowiemy się tam, że przychód ustalamy na podstawie wartości wskazanych w umowie sporządzonej na potrzeby sprzedaży akcji. Kluczowa kwestią jest tutaj, że musi to być wartość rynkowa, w przeciwnym razie możemy spodziewać się wezwania od organu podatkowego do wyjaśnień w tej sprawie, a w ostateczności organ może ustalić tą kwotę przy pomocy biegłego. Mimo wszystko występuje tu pewna dowolność w ustaleniu wartości, w wyrokach można znaleźć, że organy akceptują chociażby przelicznik 5x EBIDTA przypadający na akcję. Warto dodać, że do podatku bierzemy pod uwagę dochód, który możemy uzyskać po odjęciu kosztów sprzedaży takich akcji.

 

Gdy uda się zbyć akcje, sporządzić odpowiednią, zgodną z warunkami rynkowymi umowę pozostaje kwestia naniesienia wartości na formularz. Jeżeli akcje zostały sprzedane za pomocą pośredników np. przez maklera, to powinniśmy (oraz urząd) otrzymać formularz pit-8c do końca marca 2024, którego wartość wpisujemy w polu 19 oraz 20 formularza PIT-38. Z kolei akcje zbywane za pomocą np. notariusza powinniśmy wyliczyć sami i nanieść na punkt 21 oraz 22 formularza PIT-38. Warto pamiętać, że terminem złożenia deklaracji jest 30 kwietnia 2024 roku, stąd każdy, kto tego nie zrobił, powinien się pospieszyć.

 

Temat może przyprawić o ból głowy, dlatego w razie wątpliwości co do sposobu rozliczania sprzedaży akcji warto skonsultować się z doświadczonym doradcą podatkowym. Kwestię podatku od dochodów kapitałowych, czyli przysłowiowego "podatku Belki", poruszaliśmy już w naszym niedawnym wpisie, który dostępny jest tutaj.