Księgowość uproszczona i pełna dla e-commerce

Księgowość uproszczona i pełna dla e-commerce

Księgowość uproszczona i pełna dla e-commerce

Właściciele firm e-commerce lub ci, którzy sprzedają swoje produkty za pomocą platform sprzedażowych (Amazon, Allegro, eBay, Etsy) zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji księgowej i do odprowadzania odpowiednich podatków. Jednak jaki system ewidencjonowania wybrać? Tłumaczymy czym różni się pełna księgowość od uproszczonej i który z modeli jest lepszy dla sklepu internetowego. 

Pełna księgowość

Jest to bardzo precyzyjny i skomplikowany system ewidencjonowania. Ukazuje on pełen obraz sytuacji finansowej organizacji. 

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Są to:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie,

których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Właściciele decydujący się na pełną księgowość muszą liczyć się z wysokimi kosztami usług biura rachunkowego. Pozyskują oni jednak dzięki temu wiele cennych informacji na temat procesów gospodarczych zachodzących w ich przedsiębiorstwach. Pełna księgowość gwarantuje wiedzę w zakresie:

 • ewidencji przychodów i kosztów,
 • ewidencji majątku i źródeł jego finansowania,
 • inwentaryzacji majątku i zobowiązań,
 • sprawozdań finansowych,
 • karty wynagrodzeń pracowników.

Księgi rachunkowe

Księga rachunkowa jest narzędziem służącym do rejestrowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w jednostce na podstawie dokumentów księgowych.
W skład ksiąg rachunkowych zaliczamy:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Szczegóły prowadzenia ksiąg rachunkowych są ściśle zdefiniowane w Ustawie o Rachunkowości.

Księgowość uproszczona

Uproszczona księgowość to ewidencja podatkowa prowadzona zgodnie z wymogami prawa w celu ustalenia podstawy opodatkowania oraz obliczenia podatków i zaliczek, na podstawie której firmy mogą wyliczać swoje zobowiązania podatkowe i przygotowywać prawidłowe deklaracje podatkowe.

Księgowość uproszczoną mogą przyjąć osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki osobowe i spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług finansowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro. W praktyce oznacza to, że mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów (KPiR). Powyżej tego limitu uproszczona księgowość nie jest już możliwa, a przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.

Mała księgowość zobowiązuje przede wszystkim do prowadzenia:

 • księgi przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym) lub
 • ewidencji przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

W niektórych przypadkach, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorca będzie musiał prowadzić ewidencje. Są to:

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT),
 • rejestry VAT. 

Księgowość dla sklepu internetowego 

Prowadzenie księgowości dla e-commerce polega przede wszystkim na wystawianiu faktur i rachunków, księgowaniu dokumentów oraz generowaniu deklaracji podatkowych i deklaracji do ZUS. W ramach księgowości uproszczonej przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową mogą (w zależności od wybranej formy opodatkowania) rozliczać się z urzędem skarbowym przy pomocy ryczałtu ewidencjonowanego lub Księgi Przychodów i Rozchodów. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. Działalność usługowa w zakresie handlu objęta jest stawką ryczałtu w wysokości 3%. Co ważne, taka forma opodatkowania nie jest dostępna dla każdego -  istnieje lista czynności wyłączających możliwość opłacania ryczałtu, jak i limit przychodów, po przekroczeniu którego przedsiębiorca zobowiązany jest do przejścia na KPiR.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

KPiR jest narzędziem służącym do ewidencji osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien zapisywać w niej osiągane obroty ze sprzedaży oraz koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. Kwota podatku może być obniżona o różne dodatkowe odliczenia podatkowe – opodatkowanie według zasad ogólnych umożliwia bowiem korzystanie z ulg podatkowych. Jeśli firma nie osiąga przychodu, to nie płaci podatku.

Którą z opcji wybrać?

Wybór systemu ewidencjonowania w przypadku biznesu e-commerce to niełatwe zadanie.  Wybór zależy od wielu czynników, takich jak na przykład potrzeby właściciela, czy sposób jego utrzymania. Ciężko jest jednoznacznie określić, która z form jest najlepsza, jednak dzięki zamieszczonym wyżej informacjom, przedsiębiorcy powinni potrafić podjąć tą decyzję.

Jeśli potrzebujesz informacji lub chcesz porozmawiać z naszym doradcą, skontaktuj się z nami: https://taxcoach.pl/kontakt/