Zmiany podatkowe w 2023 roku

Zmiany podatkowe w 2023 roku

Zmiany podatkowe w 2023 roku

W 2022 r. przeprowadzone zostały znaczne zmiany podatkowe, które dotyczą podatków dochodowych - Polski Ład. Wskutek powyższego, zmianie zostały poddane praktycznie wszystkie progi podatkowe. W 2023 r. można zaobserwować znacznie mniej zmian w tym obszarze. W dużej mierze tegoroczne zmiany mają za zadanie sprecyzowanie przepisów i uaktualnienie progów i limitów. 

Progi podatkowe w podatku dochodowym rozliczanym według skali

W 2022 r. ostatecznie skala podatkowa przedstawia się w następujący sposób:

  • Pierwszy próg podatkowy wynosi 120.000 zł, natomiast stawka podatkowa to już 12%. Kwota wolna od podatku - 30.000 zł. Co oznacza, iż od podatku w pierwszej skali odejmujemy 3.600 zł.
  • W drugim progu podatkowym stawka podatku to 32%. Oznacza to, że kwota podatku jest równa 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. 

Co ważniejsze od podatku od 2022 r. nie odliczymy składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

W 2023 r. nie ma przewidzianych w przypadku progów podatkowych dotyczących osób rozliczających się według skali podatkowej. 

Podsumowując, w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej zmian brak. W 2022 r. dużo zmian skutkowało tym, iż podatnicy nie wiedzieli jaki zapłacą podatek. 
Znaczna ilość zmian dotyczy w tym roku rozliczania podatników przez płatnika. Od 1 stycznia podatnik, który uzyskuje przychody od więcej niż jednego płatnika, będzie  mógł swobodniej decydować o zastosowaniu przez płatnika miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek.
 
W tej chwili podatnik ma tylko jednego płatnika. Od 2023 r. będzie mógł wskazać, aż 3 płatników. Co oznacza, iż maksymalnie 3 płatników będzie mogło stosować kwotę wolną przy obliczaniu podatku. Jednak nie oznacza to, że każdy z podanych przez podatnika płatników będzie stosował 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W danym oświadczeniu podatnik danemu płatnikowi, musi wskazać, iż ten płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek - 300 zł, lub
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek - 150 zł, lub
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek - 100 zł.

Podatnicy mogą złożyć ww. oświadczenia tylko, gdy:

  • łączna kwota zmniejszenia stosowana przez płatników w tym miesiącu nie jest większa niż kwota stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i
  • w roku podatkowym za pośrednictwem płatnika podatnik nie korzystał w pełnej wysokości ze zmniejszenia kwoty, która zmniejsza podatek ustalonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, także gdy złożył wniosek o nie pobieranie zaliczek w roku podatkowym, o którym mowa w art. 31c ustawy o PIT dodanym z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Progi podatkowe w podatku dochodowym rozliczane podatkiem liniowym

W tym konkretnym przypadku trudno jest mówić o progach podatkowych. Podatek liniowy charakteryzuje się tym, iż firmy opłacające go zawsze płacą dokładnie ten sam podatek o wartości 19 %. Przedsiębiorcy wybierający ten rodzaj opodatkowania nie posiadają też kwoty wolnej od podatku. 

Należy tu także przypomnieć, iż podatnicy mogą wliczyć do kosztów część zapłaconej w danym roku składki zdrowotnej. W 2023 roku przedsiębiorcy płacący liniowy PIT zaliczą do kosztów uzyskania przychodu kwotę w wysokości 10.200 zł. Dana kwota wzrośnie o 1500 zł. Powyższe kwestie wynikają z ogłoszenia ministra finansów z  dnia 12 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 19 grudnia 2022 r. pod poz. 1238.

Ryczałt ewidencjonowany – zmiany

W bieżącym roku wzrosną limity uprawniające do:

  • korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • kwartalnego opłacania ryczałtu.

W 2023r. ryczałt ewidencjonowany będzie mógł być opłacany przez podatników, których przychody nie przekroczą danej kwoty 9.654.400 zł. (w 2022 r. kwota limitu - 9.188.200 zł.) Powyższa zmiana wynika z tego, iż kurs euro poszedł w górę. Kurs euro 3 październiku 2022 r. - 4.8272 zł.

Wzrosły także limity kwartalne dla podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany. W 2023 r. do opłacania kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego podatnicy mieli prawo ci, u których przychody nie przekroczą w 2022 r. kwoty 965 440 zł ( 200 000 euro). W poprzednim roku limit - 918 820 zł.
 
Przykład

Podatnik w 2022 r. korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W 2022 r. jego przychody przekroczyły 9.188.200 zł. Przychody były mimo wszystko niższe niż 9.654.400 zł. Podatnik będzie mógł w takim razie opodatkować swoje przychody ryczałtem ewidencjonowanym. 
 
Przykład 

Podatnik w 2022 r. korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W 2022 r. jego przychody nie przekroczyły 965.440 zł. W takim razie podatnik wybiera w 2023 r. rozliczanie kwartalne.
 
Ważne

Podatnicy, którzy z racji na wysokość przychodów osiągniętych w 2022 r. wybiorą  opłacanie w 2023 r. ryczałtu kwartalnie, nie muszą informować o decyzji organu podatkowego w trakcie 2023 r. Zrobią to w zeznaniu  składanym za 2023 r.
Jedną z bardzo ważnych zmian jest to, że od 1 stycznia 2023 r. jedynym rodzajem opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Rachunkowość – limity

Właściciele firm opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych po przekroczeniu limitów ustawowych mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. W tym przypadku kwota limitu w 2023 r. została zwiększona. Limit przychodów osiągniętych w 2022 r., zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r., -  9 654 400 zł.  Oznacza to, iż podatnicy mogą nadal prowadzić uproszczone formy księgowości jeśli w 2022 r. nie przekroczyli ww kwoty. 

Pomimo, iż w 2023 r. czeka nas stosunkowo mniej zmian niż 2022 r. to warto poznać limity by nie natknąć się na konsekwencje.