Rejestracja do VAT w krajach UE oraz poza UE

Rejestracja do VAT w krajach UE oraz poza UE

Rejestracja do VAT w krajach UE oraz poza UE

Chęć wzbogacenia przez przedsiębiorców rośnie, a wraz z chęcią rosną działania,a z nimi samo przedsiębiorstwo. Przy znacznym rozwoju poszerzamy rynek oraz listę potencjalnych klientów. Ale w jaki sposób wejść na rynek zagraniczny przestrzegając wymogów prawnych w Polsce i poza granicami kraju?

 

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej znacznie łatwiej nam dostać się na rynki krajów UE co sprawia, iż znacznie chętniej i częściej prowadzimy z nimi wymianę handlową. Wymiany te nazywamy transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. 

Przy tego typu transakcjach musimy pamiętać o specyfice rozliczania VAT-UE. Charakteryzuje się ona tym, iż rozliczamy podatki po przez nabywcę w miejscu posiadania przez niego siedziby lub miejsca zamieszkania. 

 

Kto ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE?

Musimy zarejestrować się jeśli chcemy:

 • prowadzić transakcje z firmami UE
 • wykonywać transakcje wewnątrzwspólnotowe i korzystać ze zwolnienia VAT, gdyż nie przekraczamy obrotu 200 tys. zł i gdy:
 • wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła u nas w roku podatkowym o równowartości 50 tys. zł
 • chcemy świadczyć wewnątrzwspólnotowo usługi, dla których miejscem rozliczenia podatku z transakcji jest kraj nabywcy.

W celu rejestracji musimy wypełnić i złożyć odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego. Aby złożyć zawiadomienie musimy wypełnić formularz VAT-R. 
Natomiast gdy jesteśmy już zarejestrowani na potrzeby podatku VAT, musimy tylko zgłosić aktualizację na danym formularzu. 

Gdy rejestracja jest już dokonana, właściwy urząd skarbowy nada nam NIP “VAT-UE”, po następującej czynności będziemy zmuszeni posługiwać się w UE numerem identyfikacji podatkowej przed którym musimy umieścić prefiks PL.

 

Czynny podatnik VAT, a VAT-UE do rejestracji
                                                                                                                                                                               
Jeśli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, przed dokonaniem pierwszej transakcji jesteśmy zmuszeni do rejestracji na potrzeby VAT-UE w przypadkach:

 • gdy dokonujemy zakupu towarów od kontrahentów w Unii Europejskiej,
 • gdy dokonujemy sprzedaży na rzecz kupującego z UE, który także jest zmuszony do rejestracji,
 • gdy dokonujemy zakupu usług, których miejscem świadczenia jest kraj kupującego - to właśnie nabywca zmuszony jest do rozliczenia VAT,
 • gdy świadczymy usługi dla podmiotów z UE, dla których miejsce świadczenia to państwo prowadzenia działalności lub też zamieszkania kupującego. 

 

Rejestracja do VAT-UE, a zwolnienie z VAT

W sytuacji gdy jesteśmy podatnikami zwolnionymi z powodu przekroczenia obrotu 200 000 zł, cały czas obowiązuje nas również obowiązek rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jesteśmy zobowiązani do niego jednak tylko i wyłącznie w określonych sytuacjach:

 • gdy nabywamy od kontrahentów UE, gdzie kraj świadczenia jest krajem nabywcy. W tej sytuacji nabywca musi nie tylko zarejestrować na potrzeby VAT-UE, ale też do niego należy rozliczenie podatku VAT danej transakcji,
 • gdy w danym roku podatkowym wartość dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych przekroczyła równowartość 50 000 zł,
 • gdy świadczymy usługi wewnątrzwspólnotowe, których miejscem rozliczenia podatków jest kraj kupującego.

 

W jakich terminach możemy składać deklaracje VAT-UE

Jeśli jesteśmy podatnikami zarówno czynnymi jak i zwolnionymi, zarejestrowanymi na potrzeby VAT-UE, jesteśmy zmuszeni do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE co miesiąc. Musimy to zrobić tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Daną deklarację musimy złożyć w urzędzie do 25 dnia następnego miesiąca po rozliczeniowym okresie, w którym dokonaliśmy transakcji wewnątrzwspólnotowej.

 

Skreślenie przedsiębiorcy z listy VAT-UE

Naczelnik urzędu skarbowego może wykluczyć nas z listy podatników z VAT-UE wtedy gdy:

 • przez 3 kolejne miesiące nie składamy informacji, które podsumowują VAT-UE,
 • za 3 następne miesiące lub też kwartał w części JPK_V7 nie wskazał sprzedaży czy też nabycia towarów lub usługi z kwotami podatku do odliczenia. 

Musimy pamiętać jednak o tym, iż tylko w drugim przypadku naczelnik urzędu skarbowego zawiadamia nas o skreśleniu z listy podatnika VAT-UE.


Rejestracja VAT w krajach poza UE

Rejestracja VAT w krajach spoza UE może być szczególnie trudnym wyzwaniem dla naszych przedsiębiorstw, które chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym. Kraje spoza Unii Europejskiej mają różne systemy podatkowe, a rejestracja może wymagać wiedzy na temat specyficznych przepisów podatkowych.

W krajach nienależących do UE rejestracja VAT wymaga przestrzegania przez nas ścisłych procedur i określonych wymagań. Przedsiębiorstwom z zagranicy zazwyczaj zaleca się korzystanie z usług doradczych lub zatrudnienia lokalnego doradcy podatkowego, który może pomóc w przebrnięciu przez proces rejestracji.

 

Jak się za to zabrać?
                                                                                                                                                                       
Najpierw nasza firma powinna określić, czy jest zobowiązana do zarejestrowania się w danym kraju. W niektórych państwach rejestracja VAT jest wymagana tylko wtedy, gdy firma wykonuje określone czynności, takie jak sprzedaż lub wynajem usług lub produktów. Przedsiębiorstwa należące do nas zazwyczaj muszą zarejestrować się także w lokalnym urzędzie skarbowym, aby odprowadzać podatki w wymaganym terminie.
                                                                                                                              
Kolejnym krokiem w procesie rejestracji VAT jest uzyskanie numeru rejestracyjnego VAT. Aby to zrobić, musimy dostarczyć określone dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające tożsamość, dane kontaktowe i informacje na temat działalności gospodarczej. Po zarejestrowaniu numeru rejestracyjnego VAT,nasza firma będzie zobowiązana do okresowego składania deklaracji i odprowadzania odpowiednich podatków.

 

Podsumowując
                                                                                                                                                       
Rejestracja VAT w krajach nienależących do Unii Europejskiej może być czasochłonna i skomplikowana, dlatego ważne jest, abyśmy przestrzegali wszystkich wymaganych procedur i terminów. Nieprzestrzeganie wymagań może skutkować wysokimi karami i sankcjami, dlatego ważne jest, abyśmy zrozumieli, jakie są wymagania w danym kraju, zanim zaczniemy ubiegać się o rejestrację VAT.