Zatrudnienie studenta - brak podatku i ZUS

Zatrudnienie studenta - brak podatku i ZUS

Zatrudnienie studenta - brak podatku i ZUS

Zatrudnienie studenta na umowie zlecenie a składki ZUS w 2023 r. 

 

Popularna forma zatrudnienia - umowy zlecenia ze studentami

Umowy zlecenia - korzyści dla firm i studentów

Umowy zlecenia ze studentami są powszechnie stosowaną formą zatrudnienia w wielu firmach, co wiąże się z istotnymi oszczędnościami dla zleceniodawcy, zwłaszcza ze względu na brak obowiązku opłacania składek ZUS. Przywilej ten dotyczy osób uczących się, które nie przekroczyły 26. roku życia. Jednak po osiągnięciu tego wieku, pomimo posiadania statusu studenta, osoba ucząca się podlega zwykłym zasadom ubezpieczeń społecznych.

 

Definicja studenta i zasady dotyczące statusu

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o szkolnictwie wyższym, studentem uważa się osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, albo jednolitych studiach magisterskich. Status studenta trwa do momentu:

  • złożenia ostatniego wymaganego egzaminu zgodnie z planem studiów,
  • złożenia egzaminu dyplomowego,
  • zaliczenia ostatniej przewidzianej w programie studiów praktyki,
  • skreślenia z listy studentów.

 

Obowiązki przedsiębiorcy

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Pracodawca zatrudniający osobę na umowę zlecenie ma obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych w następujących przypadkach:

  • od dnia następującego po skreśleniu z listy studentów,
  • od dnia następującego po obronie pracy dyplomowej, nawet jeśli student nie ukończył jeszcze 26. roku życia,
  • od dnia ukończenia 26. roku życia (wiek ten upływa z początkiem ostatniego dnia, w którym osoba ma 26 lat).

 

Sytuacja studentów kontynuujących naukę na drugim stopniu studiów

Konsekwencje braku jasnych przepisów

Przepisy nie precyzują, czy osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia i zamierza kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, nadal może być uznawana za studenta pod względem ubezpieczeń społecznych. Niestety, stanowisko ZUS w tej kwestii jest niekorzystne. Według ZUS, pracodawca ma obowiązek opłacać składki za studenta zatrudnionego w okresie pomiędzy pierwszym a drugim stopniem studiów na podstawie umowy zlecenia.

 

Zwolnienie z ubezpieczeń dla studentów

Należy zauważyć, że osoby takie jak:

  • uczestnicy studiów doktoranckich (studia trzeciego stopnia),
  • uczestnicy studiów podyplomowych,

nie są uznawane za studentów w celach ubezpieczeniowych.

 

Legitymacja studencka i ubezpieczenie zdrowotne

Legitymacja lub zaświadczenie wydane przez dziekanat są dokumentami potwierdzającymi status studenta. Osoby studiujące do 26. roku życia mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Jeśli student nie ma takiej możliwości, może ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię.

 

Podsumowanie

Przepisy dotyczące zatrudnienia studentów na podstawie umowy zlecenia są najbardziej korzystne. Osoby te nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że nie muszą płacić składek ZUS. Dodatkowo, ich wynagrodzenia do określonego limitu są zwolnione z podatku dochodowego. W przypadku zatrudnienia studenta na podstawie umowy o pracę, obowiązują wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych, niezależnie od wieku. Dlatego z perspektywy zatrudnienia studenta, który ma poniżej 26 lat, zawarcie umowy zlecenia jest bardziej korzystne. 

 

Jeżeli jesteś studentem i interesuje Cię praca w szybko rozwijającej się firmie, stawiającej na rozwój, to idealnie trafiłeś! W TaxCoach szukamy właśnie Ciebie! 

Zajrzyj do zakładki Praca --> Praktyki studenckie i dowiedz się więcej.


Najważniejsze zmiany w kadrach i płacach 2020 – obowiązki pracodawcy

Najważniejsze zmiany w kadrach i płacach 2020 – obowiązki pracodawcy

Najważniejsze zmiany w kadrach i płacach 2020 – obowiązki pracodawcy

Ile złotych więcej trzeba zapłacić pracownikom zatrudnionym od 2020 roku na najniższych stawkach? Do kiedy maksymalnie należy udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019 rok? Ile wynosi współczynnik urlopowy dotyczący ekwiwalentu w 2020 roku? Do kiedy należy dostarczyć fiskusowi roczne deklaracje PIT za pracowników w wersji elektronicznej? Jakie obowiązki i terminy obowiązują pracodawców na przełomie

Jaki wpływ na przedsiębiorców będą miały nowe składki ZUS od 2020 roku?

Jaki wpływ na przedsiębiorców będą miały nowe składki ZUS od 2020 roku?

Jaki wpływ na przedsiębiorców będą miały nowe składki ZUS od 2020 roku?

Nowe składki ZUS 2020: stawki, terminy i podwyżki ZUS. ZMIANY W PRZEPISACH Przedsiębiorcy zapłacą więcej! Wiemy, jakie składki ZUS, będą obowiązywać przedsiębiorców w 2020 r. Będzie rekordowa podwyżka. Przedsiębiorcy na konto ZUS-u wpłacą miesięcznie prawie 1500 zł. Oznacza to ok. 10 proc. podwyżkę w stosunku do roku obecnego. Od 1 stycznia płaca minimalna będzie wynosić