Jaki wpływ na przedsiębiorców będą miały nowe składki ZUS od 2020 roku?

Nowe składki ZUS 2020: stawki, terminy i podwyżki ZUS. ZMIANY W PRZEPISACH Przedsiębiorcy zapłacą więcej!

Wiemy, jakie składki ZUS, będą obowiązywać przedsiębiorców w 2020 r. Będzie rekordowa podwyżka. Przedsiębiorcy na konto ZUS-u wpłacą miesięcznie prawie 1500 zł. Oznacza to ok. 10 proc. podwyżkę w stosunku do roku obecnego.

Od 1 stycznia płaca minimalna będzie wynosić 2600 zł brutto. Dotychczasowe wynagrodzenie minimalne wynosi 2250 zł brutto.

Z dokumentu opublikowanego przez ministerstwo finansów wynika także m.in. na jakim poziomie ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok. To właśnie jego poziom decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w 2020 r.

Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest jako 60% przewidywanego średniego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2020 r. przyjęte zostało na poziomie znacznie wyższym niż w roku obecnym. Oznacza to ok 10 proc. podwyżkę składek ZUS w stosunku do roku obecnego.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2020 r.:

 • Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
 • Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
 • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
 • Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
 • Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)

Pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą łącznie 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku obecnym. Oznacza to wzrost o 94,49 zł, czyli o 9,7% w stosunku do 2019 r.

Jak wynika z wyliczeń, biorąc pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2020 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 375 zł. Jej dokładna wartość nie jest jeszcze znana, ponieważ zależy od wskaźnika, który zostanie opublikowany w styczniu 2020 r.

Składki ZUS w 2020: Nie wszyscy muszą płacić pełnych składek ZUS. Kto może liczyć na ulgę:

 • przedsiębiorstwa zarabiające mniej niż 63 tys. zł (korzystające z programu „mały ZUS”)
 • nowi przedsiębiorcy, którzy opłacają tzw. preferencyjny ZUS (ich składki ZUS wynoszą 555,89 zł z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 zł bez niej)

Składki ZUS w 2020: Zwykłe składki ubezpieczeniowe będą płacili ci przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z:

 • półrocznej ulgi na start w ZUS,
 • dwuletniej ulgi ZUS dla nowych firm,
 • ryczałtowego ZUS, uzależnionego od przychodu.

Chodzi o osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,

 • twórcy i artyści,
 • osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
 • rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

 

Składki ZUS: terminy płatności w 2020 roku, przesyłanie deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.