Jaki wpływ na przedsiębiorców będą miały nowe składki ZUS od 2020 roku?

Jaki wpływ na przedsiębiorców będą miały nowe składki ZUS od 2020 roku?

Jaki wpływ na przedsiębiorców będą miały nowe składki ZUS od 2020 roku?

Nowe składki ZUS 2020: stawki, terminy i podwyżki ZUS. ZMIANY W PRZEPISACH Przedsiębiorcy zapłacą więcej!

Wiemy, jakie składki ZUS, będą obowiązywać przedsiębiorców w 2020 r. Będzie rekordowa podwyżka. Przedsiębiorcy na konto ZUS-u wpłacą miesięcznie prawie 1500 zł. Oznacza to ok. 10 proc. podwyżkę w stosunku do roku obecnego.

Od 1 stycznia płaca minimalna będzie wynosić 2600 zł brutto. Dotychczasowe wynagrodzenie minimalne wynosi 2250 zł brutto.

Z dokumentu opublikowanego przez ministerstwo finansów wynika także m.in. na jakim poziomie ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok. To właśnie jego poziom decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w 2020 r.

Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest jako 60% przewidywanego średniego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2020 r. przyjęte zostało na poziomie znacznie wyższym niż w roku obecnym. Oznacza to ok 10 proc. podwyżkę składek ZUS w stosunku do roku obecnego.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2020 r.:

 • Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
 • Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
 • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
 • Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
 • Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)

Pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą łącznie 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku obecnym. Oznacza to wzrost o 94,49 zł, czyli o 9,7% w stosunku do 2019 r.

Jak wynika z wyliczeń, biorąc pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2020 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 375 zł. Jej dokładna wartość nie jest jeszcze znana, ponieważ zależy od wskaźnika, który zostanie opublikowany w styczniu 2020 r.

Składki ZUS w 2020: Nie wszyscy muszą płacić pełnych składek ZUS. Kto może liczyć na ulgę:

 • przedsiębiorstwa zarabiające mniej niż 63 tys. zł (korzystające z programu „mały ZUS”)
 • nowi przedsiębiorcy, którzy opłacają tzw. preferencyjny ZUS (ich składki ZUS wynoszą 555,89 zł z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 zł bez niej)

Składki ZUS w 2020: Zwykłe składki ubezpieczeniowe będą płacili ci przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z:

 • półrocznej ulgi na start w ZUS,
 • dwuletniej ulgi ZUS dla nowych firm,
 • ryczałtowego ZUS, uzależnionego od przychodu.

Chodzi o osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,

 • twórcy i artyści,
 • osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
 • rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

 

Składki ZUS: terminy płatności w 2020 roku, przesyłanie deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.


Najważniejsze zmiany w kadrach i płacach 2020 – obowiązki pracodawcy

Najważniejsze zmiany w kadrach i płacach 2020 – obowiązki pracodawcy

Najważniejsze zmiany w kadrach i płacach 2020 – obowiązki pracodawcy

Ile złotych więcej trzeba zapłacić pracownikom zatrudnionym od 2020 roku na najniższych stawkach? Do kiedy maksymalnie należy udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019 rok? Ile wynosi współczynnik urlopowy dotyczący ekwiwalentu w 2020 roku? Do kiedy należy dostarczyć fiskusowi roczne deklaracje PIT za pracowników w wersji elektronicznej? Jakie obowiązki i terminy obowiązują pracodawców na przełomie