OUTSOURCING KSIĘGOWY — DLACZEGO WARTO?

Powierzenie prowadzenia księgowości zewnętrznej firmie specjalizującej się w działaniach tego rodzaju wiąże się z szeregiem korzyści dla przedsiębiorcy. Firma może wówczas skupić się wyłącznie prowadzeniem swojej działalności, zlecając usługi księgowe wyspecjalizowanym jednostkom.

 

Korzyści z księgowości zewnętrznej

Sposób na uniknięcie błędów samodzielnego księgowania i ewentualnych skutków tych pomyłek. Oczywiście wynajęcie zewnętrznej firmy prowadzącej księgowość wiąże się z pewnymi kosztami, jednakże jest to również sposób na uniknięcie wielu poważnych nieprawidłowości, które mogą być jeszcze bardziej kosztowne dla przedsiębiorstwa. Profesjonalne biura rachunkowe są przygotowane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku, gdyby jakiekolwiek decyzje zostały zakwestionowane przez urząd skarbowy, biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Porady i wsparcie wpływające na pozytywny wynik finansowy.

W biurach rachunkowych pracują specjaliści, którzy doskonale znają się na swoim fachu. W związku z tym są w stanie doradzić optymalne rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa, a jednocześnie zgodne z prawem.

Obniżenie kosztów operacyjnych.

Najczęściej utrzymanie działu księgowego we własnej firmie w perspektywie czasu okazuje się bardzo kosztowne. Należy uwzględnić m.in. koszty zatrudnienia, inwestycji w wiedzę pracownika, sprzęt, oprogramowanie księgowe, wynajęcie powierzchni itd. Niekiedy dochodzą do tego ewentualne błędy pracownika. W większości przypadków okazuje się, że rachunkowość prowadzona zewnętrznie pozwala zdecydowanie obniżyć koszty związane z działaniami księgowymi.

 

Dostęp do aktualnej, kompleksowej wiedzy.

Współpraca z biurem rachunkowym, to nie tylko wykonywanie podstawowych czynności rachunkowych na rzecz danej firmy. To również możliwość skorzystania z wiedzy i umiejętności pracowników biura, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i są na bieżąco ze wszystkimi nowymi ustaleniami, czy zmianami w prawie. Dzięki temu mogą doradzać najlepsze rozwiązania, podpowiadać oraz fachowo interpretować decyzje wydane przez organy skarbowe, czy sądy administracyjne.