Dlaczego LinkedIn jest istotny w rozwoju biznesu?

Dlaczego LinkedIn jest istotny w rozwoju biznesu?

Dlaczego LinkedIn jest istotny w rozwoju biznesu?

LinkedIn to wyjątkowy portal społecznościowy o wymiernym znaczeniu dla biznesu. Platforma powstała po to, by ułatwiać użytkownikom z poszczególnych branż nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych. Specyfika serwisu sprawia, że kluczową informacją o użytkownikach indywidualnych i biznesowych są dane na temat ich aktywności w danej branży. Żaden inny portal społecznościowy nie eksponuje doświadczenia zawodowego, osiągnięć, nagród i awansów w taki sposób, co LinkedIn. Jakie specjalizacje i dziedziny biznesu są tu szczególnie popularne?


Branże cenione na platformie LinkedIn

Usługi IT, programowanie, produkcja przemysłowa oraz usługi korporacyjne to liderzy na LinkedIn. Pod pojęciem produkcji kryje się nie tylko działalność przemysłowa, ale również produkcyjna w obszarze motoryzacji, inżynierii mechanicznej, elektroniki i urządzeń elektrycznych oraz automatyki przemysłowej. Produkcja przemysłowa to przede wszystkim specjaliści z koncernów chemicznych, farmaceutycznych, żywności, energii odnawialnej, opakowań, a także przemysłu lotniczego i kosmicznego.
W szeroko pojętym sektorze usług korporacyjnych dominuje serwis usługowy z zakresu konsultingu, finansów i księgowości, specjalistycznych szkoleń, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji pracowników, IT w postaci usług informatycznych, outsourcingu, ochrony środowiska i organizacji konferencji oraz innych eventów dla biznesu. Jakie inne branże są popularne w polskiej wersji serwisu?

LinkedIn globalnie i w Polsce według raportu z 2022 roku

Finanse, rynek konsumencki, budownictwo, edukacja, media, komunikacja medialna, służba zdrowia, transport i logistyka to pozostałe branże popularne na LinkedIn według raportu LinkedIn w Polsce w 2022 roku. Wielu użytkowników zdobyło doświadczenie i w zawiązku z tym przypisuje się do takich branż, jak handel detaliczny, podróże i rekreacja, rozrywka, organizacje non-profit, projektowanie, energia i wydobycie złóż, networking i sprzęt komputerowy, administracja, usługi prawne oraz nieruchomości.

Liderzy na LinkedIn w skali globalnej:

  • branża informatyczna – usługi IT, programowanie,

  • opieka zdrowotna, w tym koncerny farmaceutyczne, 

  • budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i publiczne, 

  • handel detaliczny zaspokajający potrzeby rynku konsumenta,

  • edukacja, w tym szkolnictwo wyższe, doskonalenie zawodowe, szkolenia,

  • usługi finansowe i księgowość, w tym konsulting i pozyskiwanie funduszy. 

Na dalszych pozycjach w opublikowanym rankingu znajduje się branża tytoniowa, rybołówstwo, ogrodnictwo, nanotechnologia, kolejnictwo, a także biura legislacyjne, organizacje polityczne, alternatywne metody rozwiązywania sporów i pozyskiwanie funduszy.

Decyzyjni użytkownicy – co trzeci to kierownik lub dyrektor

LinkedIn co roku wydaje raport z analizą danych o użytkownikach. Wielu z nich, bo aż 30 proc. wszystkich profili na portalu, to właściciele firm, dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele kadry zarządzającej.
Tyle samo – około 30 proc. użytkowników – mieszka lub pracuje w Warszawie, a niemal 60 proc. kont należy do osób pomiędzy 25. a 35. rokiem życia. Co czwarta osoba to pracownik korporacji, która zatrudnia ponad 10 tys. pracowników.
Dla użytkowników indywidualnych już aktywnych zawodowo, ale jeszcze na początku kariery w IT, finansach czy opiece zdrowotnej, szczególnie cenne są informacje o profilach firmowych. Z danych opublikowanych w najnowszym raporcie wynika, że 70 proc. profili firmowych należy do mikroprzedsiębiorstw.

Rekrutacje przez LinkedIn

W Polsce w 2021 roku liczba kont zarejestrowanych na platformie LinkedIn wynosiła 4,2 mln. Co ciekawe, mało który profil (indywidualny czy firmowy) jest w tym medium społecznościowym tak aktywny, jak na innych social mediach. Głównym czynnikiem generującym ruch na platformie jest rekrutacja. Ze względu na poufność, w dowolnym momencie może przechodzić ona w komunikację na kanały niedostępne dla innych użytkowników.
Duża popularność portalu wśród najbardziej aktywnej zawodowo grupy użytkowników to dobry powód, by platforma stała się cennym miejscem przeprowadzenia rekrutacji. Headline profilu informuje, czy użytkownik chce otrzymywać propozycje pracy lub – w przypadku freelancerów – nawiązać współpracę.
Które branże na LinkedIn najczęściej publikują ogłoszenia i prowadzą najwięcej rekrutacji? Właśnie to podlega ciągłemu monitorowaniu. Bardzo szczegółowo analizuje się ogłoszenia o pracę, które ukazują się na platformie, po to, by sporządzać analizy polskiego oraz międzynarodowego rynku pracy.

Dane z LinkedIn kształtują wskaźnik KPI

Dane publikowane przez przedsiębiorstwa oraz profile prywatne pozwalają prowadzić statystyki i mierzyć wskaźnik. KPI – Key Performance Indicators – oznacza kluczowe wskaźniki efektywności. Jednocześnie są to najważniejsze wskaźniki dla instytucji, dzięki którym firma może stale monitorować postępy w osiąganiu celów. Analiza wskaźników i porównanie danych z poprzednich okresów daje możliwość w miarę trafnie wyczuwać ogólne tendencje na rynku pracy.
Zestawienia informacji, które branże i w jakim tempie rekrutują, pokazuje analitykom dynamikę zmian zapotrzebowania na kandydatów. Liczby dobitnie wskazują na nowe trendy, pojawiające się w Polsce, Europie i na całym świecie. Pod tym względem LinkedIn jest wyjątkowo cennym portalem dla budowania biznesu zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Więcej korzyści z analizowania danych

Monitorowanie dynamiki popytu i podaży na rynku pracy pozwala wyciągać wnioski, jak duża przestrzeń pozostaje do negocjacji wynagrodzenia. Im mniej kandydatów na jedno stanowisko, tym słabsza konkurencja i większe szanse na korzystniejsze zapisy w umowie o pracę.
Ocena sytuacji na rynku pracy pod względem liczby kandydatów i otwartych rekrutacji przydaje się tak prywatnym użytkownikom, jak i firmom. Ci drudzy wiedzą, ile muszą zainwestować, by ich oferta zachęciła pożądanych specjalistów do złożenia swojej aplikacji. Jeśli zainteresowanie nie osiągnęło spodziewanego pułapu, podnosi się atrakcyjność oferty dodatkowymi bonusami.