8% VAT w branży budowlanej - Kiedy możesz skorzystać z obniżonej stawki?

8% VAT w branży budowlanej - Kiedy możesz skorzystać z obniżonej stawki?

8% VAT w branży budowlanej - Kiedy możesz skorzystać z obniżonej stawki?

Jak zastosować 8% VAT na usługi budowlane i konserwacyjne?

 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w określonych okolicznościach niektóre usługi budowlane mogą zostać objęte obniżoną stawką podatku VAT. Możliwość skorzystania z obniżonej stawki 8% może znacząco wpłynąć na koszty realizowanych projektów. Warto więc wiedzieć, kiedy i w jakich przypadkach można zastosować tę preferencyjną stawkę. W naszym przewodniku wyjaśnimy, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc skorzystać z 8% VAT oraz przedstawimy przykłady sytuacji, w których obniżona stawka nie ma zastosowania.


 

Kiedy można stosować obniżoną stawkę VAT 8%?

 

Obniżona stawka VAT 8% może być zastosowana do:

 

  1. Dostaw lub budowy obiektów budowlanych lub ich części objętych społecznym programem mieszkaniowym.

  2. Remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy oraz robót konserwacyjnych dotyczących tych obiektów budowlanych lub ich części.

 

Ponadto, stawkę 8% VAT można zastosować do sprzedaży usług konserwacyjnych dotyczących:

 

  1. Obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

  2. Lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 12.

 

Co to są budynki objęte społecznym programem mieszkaniowym?

 

Budynki objęte społecznym programem mieszkaniowym to:

 

  1. Budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

  2. Lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12.

  3. Obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264, które są budynkami instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

 

Warto pamiętać, że budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m² oraz lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m² nie kwalifikują się do obniżonej stawki VAT.

 

Przykłady negatywnych interpretacji podatkowych dotyczących zastosowania obniżonej stawki VAT:

 

Przykład 1: Konserwacja elementów ogrodzeń i placu zabaw

Spółka cywilna świadczyła usługi konserwacji i naprawy elementów ogrodzeń, ławek oraz placu zabaw otaczających obiekty budowlane objęte społecznym programem mieszkaniowym. Mimo że prace te miały na celu konserwację elementów związanych z budynkami objętymi programem, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z 15 listopada 2012 roku, sygn. ITPP1/443-858/10/TS) oraz Warszawie (interpretacja indywidualna z 1 grudnia 2011 roku, sygn. IPPP3/443-1172/11-4/k.c.) stwierdzili, że właściwą stawką VAT dla tego typu usług będzie 23%, ponieważ prace te dotyczą infrastruktury towarzyszącej, a nie bezpośrednio budynków.

 

Przykład 2: Naprawa i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych

Podatnik świadczył usługi naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przy budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Usługi obejmowały naprawę kanalizacji deszczowej oraz konserwację urządzeń dostarczających wodę do budynków. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z 29 lutego 2012 roku, sygn. IPTPP1/443-1017/11-4/AK) stwierdził, że z uwagi na charakter prac oraz ich lokalizację poza bryłą budynku, właściwą stawką VAT będzie 23%.

 

Przykład 3: Przegląd techniczny instalacji gazowej i centralnego ogrzewania

Podatnik przyjął zlecenie wykonania przeglądów technicznych budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym, w tym instalacji centralnego ogrzewania oraz gazowej. Mimo że prace te miały na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, Dyrektorzy Izb Skarbowych w Katowicach (interpretacja indywidualna z 12 maja 2011 roku, sygn. IBPP2/443-146/11/ICz) oraz Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z 18 listopada 2011 roku, sygn. ITPP2/443-1191/11/AK) uznali, że nie kwalifikują się one do obniżonej stawki VAT 8%, ponieważ nie wiążą się z fizyczną ingerencją w budynek.

 

Przykład 4: Konserwacja urządzeń kominiarskich

Podatnik świadczył usługi konserwacji przewodów kominowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Prace obejmowały czyszczenie przewodów oraz naprawę tynków. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z 12 maja 2011 roku, sygn. IBPP2/443-146/11/ICz) stwierdził, że prace związane z czyszczeniem przewodów kominowych nie kwalifikują się do obniżonej stawki VAT 8%, natomiast fizyczne naprawy tynków mogą być objęte tą stawką.

 

Przykład 5: Przegląd i konserwacja kotła gazowego

Podatnik świadczył usługi przeglądu oraz konserwacji kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania. Usługi obejmowały sprawdzanie stanu technicznego, czyszczenie, konserwację podzespołów oraz regulację urządzeń. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 31 października 2019 roku, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.567.2019.2.ICZ) uznał, że przeglądy kotłów nie mogą być objęte obniżoną stawką VAT 8%, natomiast konserwacja kotłów już tak, pod warunkiem że wartość towarów nie przekracza 50% wartości robót konserwacyjnych.

 

Jak upewnić się co do właściwej stawki VAT?

 

Zaleca się wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową, aby mieć pewność co do stosowania odpowiednich stawek VAT. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uniknąć potencjalnych problemów z organami podatkowymi.

Pełne przepisy dotyczące obniżonej stawki VAT można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 roku tutaj


 

Zastosowanie obniżonej stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym wymaga spełnienia określonych warunków i dokładnej analizy przepisów. Zrozumienie, kiedy można skorzystać z 8% VAT, pozwala przedsiębiorcom na optymalizację kosztów realizacji projektów budowlanych. W razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub wystąpić o interpretację indywidualną, aby mieć pewność, że stosowana stawka jest zgodna z obowiązującymi przepisami.