Wzrost płacy minimalnej od 1 Lipca 2024

Wzrost płacy minimalnej od 1 Lipca 2024

Wzrost płacy minimalnej od 1 Lipca 2024

Podwyżka płacy minimalnej od lipca 2024 roku: Wyzwania dla firm i działu kadr

 

 

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce wprowadzona zostanie kolejna podwyżka płacy minimalnej, która bezpośrednio dotknie miliony pracowników oraz wymusi dostosowanie się firm do nowych realiów ekonomicznych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, od tego dnia minimalna stawka wynagrodzenia wzrośnie z obecnych 4242 zł brutto do 4300 zł brutto miesięcznie. Stawka godzinowa wzrośnie odpowiednio z 27,70 zł do 28,10 zł. Po podwyżce, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 2620 zł w porównaniu do poziomu z 2014 roku, co stanowi wzrost o 156 procent. Zwiększą się również inne świadczenia zależne od minimalnej płacy, takie jak dodatki za pracę nocną, wynagrodzenie za czas przestoju oraz odprawy z tytułu zwolnień grupowych.


 

Wyzwania dla firm

 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania, wymagające kompleksowego podejścia do zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Firmy będą musiały nie tylko dostosować swoje budżety płacowe, ale również opracować nowe strategie wynagrodzeń, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz atrakcyjne dla pracowników. Konieczność dostosowania budżetów płacowych oznacza, że przedsiębiorstwa będą musiały przeprowadzić szczegółowy przegląd kosztów operacyjnych, identyfikując obszary, w których można wprowadzić oszczędności bez utraty jakości usług czy produktów. Restrukturyzacja zespołów roboczych może być niezbędna, aby zoptymalizować strukturę zatrudnienia i zwiększyć efektywność pracy.

 

Obowiązki działu kadr i płac

 

Dział kadr i płac w firmach będzie odgrywał kluczową rolę w implementacji zmian. Konieczne będzie nie tylko aktualizowanie umów o pracę i dostosowanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, ale także wprowadzenie nowej stawki minimalnej w systemach informatycznych odpowiedzialnych za obliczanie wynagrodzeń i rozliczanie składek. Dział Kadr i Płac będzie zobowiązany do zapewnienia, aby wszystkie procesy związane z wynagrodzeniami były zgodne z obowiązującym prawem oraz były odpowiednio komunikowane pracownikom.


 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od lipca 2024 roku stanowi istotne wyzwanie dla polskich firm, w tym dla biur rachunkowych i doradczych. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie się do tych zmian oraz skrupulatne zarządzanie procesami związanymi z wynagrodzeniami i kadrami. Tylko w ten sposób przedsiębiorcy będą mogli efektywnie reagować na nowe regulacje i minimalizować potencjalne ryzyka związane z podwyżką płacy minimalnej.

Skorzystaj z usług Kadrowo-Płacowych biura rachunkowego TaxCoach, aby sprawnie dostosować się do zmian prawnych i optymalizować koszty działalności. Skontaktuj się z naszym specjalistą tutaj