Zarządzanie Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w Firmie

Zarządzanie Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w Firmie

Zarządzanie Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w Firmie

Na początku warto przypomnieć, że

zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (u.z.f.ś.s.),działalność socjalną definiuje się jako usługi świadczone przez pracodawców w zakresie wypoczynku, kultury, edukacji, rekreacji, opieki nad dziećmi, udzielanie pomocy materialnej, a także wsparcie mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1).

 

Zgodnie z postanowieniami art. 8 u.z.f.ś.s., przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. W praktyce oznacza to konieczność określenia regulaminu oraz kryteriów przyznawania świadczeń pracownikom.


 
W przypadku finansowania działalności socjalnej ze środków obrotowych, pracodawca ma kontrolę nad ich alokacją. Jednakże istnieje konieczność analizy zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p), aby uzasadnić związane z nimi koszty.


 
Należy pamiętać, że świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie mogą być traktowane jako podatkowe koszty uzyskania przychodów. Zamiast tego, wpłaty pracodawcy na rzecz funduszu mogą być uznawane za koszty, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b u.p.d.o.p. co znacząco ułatwia proces rozliczania i poszerza katalog kosztów podatkowych w oparciu o zakres, który może być finansowany z ZFŚS. Jest to z pewnością bardzo korzystne rozwiązanie dla pracodawcy finansującego różnego rodzaju wydatki socjalne jak i dla pracownika.


 

Tworząc zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS),

pracodawca musi utrzymywać odrębny rachunek bankowy, co może generować dodatkowe koszty związane z obsługą tego funduszu. Koszty te, takie jak opłaty bankowe, stanowią koszty uzyskania przychodów.Korzyści dla pracowników wynikające z korzystania ze świadczeń z ZFŚS są znaczące, zwłaszcza gdy część świadczeń jest zwolniona od podatku, zgodnie z art. 21 ust. pkt 67a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f). Jednakże, istnieją limity zwolnień podatkowych.Podsumowując, brak zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ułatwia pracodawcy prowadzenie działalności socjalnej, eliminując limity i zasady przydzielania świadczeń, oraz unikając dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem ZFŚS. W przypadku pracowników, korzystanie ze świadczeń ZFŚS może być bardziej korzystne, zwłaszcza jeśli są one zwolnione od podatku.W przypadku dalszych pytań zespół z naszego biuro rachunkowe jest do Państwa pełnej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.