Przedsiębiorco! Będzie trudniej się rozliczyć! Sprawdź jakie zmiany niesie za sobą koniec deklaracji VAT, które wchodzą w życie w tym roku.

Deklaracje VAT odejdą w zapomnienie, a zastąpi je jednolity plik kontrolny.

Rok 2020 rozpoczął się pod hasłem zmian w VAT. Jednolity plik kontrolny to znany od 2016 roku sposób raportowania danych skarbówce. Stał się na tyle powszechnym narzędziem urzędników i skuteczną formą kontroli, że resort finansów postanowił zastąpić deklaracje VAT nowym plikiem JPK_VAT. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jak szacuje ustawodawca, zmiany w VAT obejmą ponad 1,7 miliona podatników.

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny to zbiór danych, które firmy muszą przekazywać skarbówce w odpowiedniej strukturze. Pliki JPK wysyłane są w strukturze XML, co wymaga od firm wdrożenia elektronicznej księgowości. Obecnie wszystkie firmy muszą raportować urzędnikom dane w ramach plików JPK. Na żądanie fiskusa przesyła się dane dotyczące ksiąg podatkowych, magazynu, faktur, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji przychodów. Plik JPK_VAT, będący odzwierciedleniem transakcji dokonanych przez firmy, należy przesyłać obowiązkowo każdego miesiąca. Narzędzie to stało się tak powszechne i zdaniem skarbówki – skuteczne, że zmodernizowany JPK_VAT zastąpi deklaracje dotyczące tego podatku.

Nowy JPK_VAT. Od kiedy?

Nowy plik JPK zastąpi dwie deklaracje: VAT-7 i VAT-7K. Są to formularze, które do tej pory składali wszyscy czynni podatnicy VAT. Vatowcy rozliczający się miesięcznie składają druk VAT-7, zaś rozliczający się raz na kwartał – VAT 7-K.

Największe firmy, które dziś zobowiązane są składać te deklaracje, od 1 kwietnia 2020 roku będą miały inne obowiązki. Złożą nowy JPK_VAT, który zawierał będzie także dane ze znanych dziś deklaracji. Od 1 lipca 2020 roku nowy JPK_VAT złożą także pozostali podatnicy, czyli małe, średnie i mikro firmy.

Jakie dane znajdą się w nowym pliku JPK?

Nowa struktura ma obejmować dwie części: deklaracje i ewidencję. Jak zapewnia resort finansów, połączenie pliku JPK_VAT i deklaracji ma uprościć rozliczenia ze skarbówką i zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze vatowców. JPK_VAT będzie zawierać:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

W strukturze pliku zostały przewidziane dodatkowe informacje, których dotychczas nie zamieszczaliśmy na deklaracji VAT. Wśród nich znajdziemy:

  • kod grupy towarowej (13 grup)
  • dodatkowe pola typu dokonanej transakcji,
  • informacja w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Jak informuje resort finansów, zobligowani do wysyłki JPK_VAT przedsiębiorcy prześlą tylko jeden plik, który zawierał będzie wszystkie wymagane informacje. JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej każdego miesiąca w terminie – niezmiennie – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Nowy plik JPK_VAT będzie obowiązywał w dwóch wariantach podobnie jak znana dziś deklaracja VAT-7: JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie i JPK_V7K dla tych, którzy rozliczają się kwartalnie.

Nowy JPK_VAT. Zasady wysyłki pliku

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą rozliczali się na innych zasadach niż ci składający JPK_V7M każdego miesiąca. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą wysyłać JPK_V7M, jednak wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia