• Doradca podatkowy

  nr 10559

 • Wdrożony system zarządzania jakością

  ISO 9001:2015

 • 25 lat doświadczenia na rynku

 • Doradca podatkowy

  nr 10559

 • Wdrożony system zarządzania jakością

  ISO 9001:2015

 • 25 lat doświadczenia na rynku

Audyty podatkowe

audyt podatkowy

szklane budynki

W ramach oferowanej usługi audytu podatkowego, zajmiemy się:

 • dogłębną analizą dokumentacji źródłowej obejmującej m.in. faktury, umowy cywilnoprawne, umowy handlowe, czy księgi podatkowe,
 • zbadaniem omawianych zagadnień,
 • wnikliwą weryfikacją procedur, które mogą mieć wpływ na rozliczenia podatkowe.

Po dokonanej analizie przedstawimy raport zawierający informacje dotyczące spraw prowadzonych prawidłowo oraz wskazówki w zakresie wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Jeśli istnieje obawa, że Państwa przedsiębiorstwo nie jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami i dobrymi praktykami, prosimy o kontakt! Chętnie pomożemy.

 

 

 

 

Szczegółowy wykaz usług:
 • przeprowadzenie audytu podatkowego dla małych i średnich firm,

 • optymalizacje podatkowe oraz identyfikacje ryzyk,

 • usługi doradztwa podatkowego,

 • doradztwo w zakresie rachunkowości,

 • weryfikację danych finansowych z wskazaniem obszarów do poprawy.

 

 

 

Call Now Button