Rejestracja/ rozliczanie podatku VAT w Polsce dla firm zagranicznych

Korzyści

kompleksowa obsługa

kompleksowa obsługa

przeprowadziliśmy rejestrację działalności gospodarczych i na potrzeby podatku VAT dla ponad 500 spółek krajowych i zagranicznych z ponad 40 krajów. Pomożemy Ci skompletować i przygotować dokumentację, zapewniając płynne przeprowadzenie spółki przez cały proces rejestracyjny

oszczędność czasu

oszczędność czasu

posiadana wiedza i doświadczenie w połączeniu z dedykowaną tym zadaniom kadrą, gwarantują szybką realizację usługi bez angażowania klienta w nieistotnych kwestiach

wygoda

wygoda

po otrzymaniu wymaganych dokumentów zajmiemy się rejestracją, składaniem deklaracji i utrzymywaniem korespondencji z Urzędem Skarbowym, pozwalając byś mógł/ mogła się zająć tym, co jest naprawdę ważne dla Twojego biznesu

bezpieczeństwo

bezpieczeństwo

sprawdzamy poprawność podawanych danych i rozliczeń, przesyłamy potwierdzenia rejestracji, deklaracje i UPO. Dbamy o to, aby każdy klient był dobrze poinformowany w ważnych kwestiach

Cennik

Zakres usług

przygotowanie i dostarczenie listy wymaganych dokumentów na potrzeby rejestracji
działalności i na potrzeby podatku VAT

przygotowanie i dostarczenie listy wymaganych dokumentów na potrzeby rejestracji działalności i na potrzeby podatku VAT

(Opcjonalnie) współpraca z biurem tłumaczeń w celu uzyskania
tłumaczenia przysięgłego zagranicznych dokumentów na język polski

(Opcjonalnie) współpraca z biurem tłumaczeń w celu uzyskania tłumaczenia przysięgłego zagranicznych dokumentów na język polski

opracowanie druków do zgłoszenia rejestracyjnego

opracowanie druków do zgłoszenia rejestracyjnego

dostarczenie dokumentów wraz z drukami do Urzędu Skarbowego

dostarczenie dokumentów wraz z drukami do Urzędu Skarbowego

reprezentowanie spółki przed Urzędem Skarbowym

reprezentowanie spółki przed Urzędem Skarbowym

przekazanie informacji o nadaniu NIP wraz z indywidualnym
rachunkiem podatkowym Klientowi

przekazanie informacji o nadaniu NIP wraz z indywidualnym rachunkiem podatkowym Klientowi

przyjmowania i księgowanie faktur

przyjmowania i księgowanie faktur

przygotowywanie miesięcznych deklaracji i ich wysyłanie

przygotowywanie miesięcznych deklaracji i ich wysyłanie

dostarczanie klientowi gotowych deklaracji wraz z informacją o
zadeklarowanej wysokości podatku do zapłaty i danymi do przelewu

dostarczanie klientowi gotowych deklaracji wraz z informacją o zadeklarowanej wysokości podatku do zapłaty i danymi do przelewu

okresowe monitorowanie stanu należności podatkowych;
przekazywanie informacji o nadpłaconej lub zaległej kwocie podatku
VAT

okresowe monitorowanie stanu należności podatkowych; przekazywanie informacji o nadpłaconej lub zaległej kwocie podatku VAT

współpraca z Amazon oraz synchronizacja naszych systemów księgowych z systemem informatycznym Amazon

współpraca z Amazon oraz synchronizacja naszych systemów księgowych z systemem informatycznym Amazon

Pozostałe oferty

Oferty na poszczególne miasta