• Doradca podatkowy

  nr 10559

 • Wdrożony system zarządzania jakością

  ISO 9001:2015

 • 25 lat doświadczenia na rynku

 • Doradca podatkowy

  nr 10559

 • Wdrożony system zarządzania jakością

  ISO 9001:2015

 • 25 lat doświadczenia na rynku

Kadry i płace

laptop

grupa ludzi

Dzięki współpracy z TaxCoach, Państwa Dział Kadrowy nie musi już błądzić we wciąż zmieniających się przepisach. Tworzymy wirtualny system, dzięki któremu jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkie procesy kadrowe zdalnie. Doradzamy także, jakie nowoczesne formy zatrudnienia oraz współpracy można zaimplementować niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa.

Opieką kadrowo-płacową otoczyliśmy już setki pracowników!

 

 

Szczegółowy wykaz usług:
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz bieżąca kontrola nieobecności w tym wykorzystanych dni urlopowych,
 • naliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych oraz wystawiania rachunków,
 • obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie),
 • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli,
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji kadrowej w tym: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych,
 • nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych – na wniosek Klienta,
 • wydawanie skierowań na badania lekarskie oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań – na wniosek Klienta,
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników, zleceniobiorców i wykonawców,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,
 • kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych (ZUS, US, PFRON),
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8/11, PIT-40 i innych),
 • kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych,
 • Prowadzenie spraw kontroli dotyczącej rozliczeń z ZUS US i PEFRON.

 

 

Call Now Button